Insekts- och svampskador

#Insekts- och svampskador

Insekts- och svampskador orsakar varje år skador för miljardbelopp i skogen.

Rotröta är en av de allvarligaste skadegörarna inom svenskt skogsbruk – cirka 15 procent av alla slutavverkningsbara granar är angripna. Askskottsjukan och almsjukan har drabbat de svenska askarna och almarna hårt, och med ett allt varmare klimat ökar risken för nya skadegörare. Diplodia pinea och Phytophtora är två sådana exempel där den ökade spridningen har fått stor uppmärksamhet. Bland insekterna är granbarkborren och snytbaggen de mest kända skadegörarna.

Här samlar vi artiklar om spridning av och forskningsrön kring insekts- och svampskador.

Artiklar & reportage

 1. Skogsägarskolan om skogs­försäkringar

  Fler skogsbränder, hårda stormar och ökade problem med angrepp av skadeinsekter gör att fler skogsägare inser vikten av att försäkra sin skog. Men hur fungerar en skogsförsäkring, vad skyddar den mot och hur mycket ersättning kan du få? Skogssäll­skapets

 2. Aska effektivt sätt att skydda skogsplantor mot snytbaggen

  Snytbaggen orsakar varje år skador för hundratals miljoner kronor i svenska planteringar. Nu visar ny forskning, som Skogssällskapet finansierat, att askåterföring i skogen ger plantorna ett välbehövligt tillskott av kisel som samtidigt skyddar mot

 3. Mekaniska snytbaggeskydd fungerar visar ny forskning

  De insekticider som tidigare användes för att motverka snytbaggeangrepp är på väg att fasas ut och ersätts av mekaniska snytbaggeskydd. Men hur väl fungerar dessa egentligen? Ett nytt forskningsprojekt vid Skogforsk och SLU, finansierat av Skogssällskapet

 4. Kritiskt att täcka hela stubbytan vid rotröte­behandling

  Rätt utförd skyddar stubbehandling mot rotröta i det framtida beståndet, men ofta är behandlingen bristfällig. Det visar ett forskningsprojekt som Skogssällskapet finansierat vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Nu behövs utbildning och insatser för

 5. Fortsatt stora skador av granbarkborren

  En preliminär bedömningen visar att granbark­borren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020.

 6. Uppdrag: bevaka gran­barkborrens svärmning

  Parallellt med samhällets hantering av coronaviruset pågår en intensiv kamp mot stora granbarkborre­angrepp i södra och mellersta Sveriges skogar.

 7. Lär känna granbarkborren

  Den är liten, luden och orsakar skador för mångmiljonbelopp. Vid första anblicken ser granbarkborren ganska harmlös ut, men under sommaren 2018 och 2019 har den skadat eller dödat uppskattningsvis tio miljoner kubikmeter granskog. Martin Schroeder,

 8. Barkborreskadorna fördubblade under 2019 – 7 miljoner kubik skadade

  Enligt en ny kartläggning har granbarkborren under 2019 skadat närmare 7 miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige. Det är nästan en fördubbling av angreppen jämfört med 2018.

 9. Friska askar sökes

  Asken är i dag en starkt hotad art och risken finns att den blir utrotad. Nu efterlyser forskarna tips från allmänheten på vitala askar, som bär på en genuppsättning med större motståndskraft mot angreppen.

 10. Skogsägarskola: Inventering av bark­borreskadad skog

  Genom att göra en inventering av din skog kan du minska skadorna från granbarkborren. Här går vi igenom vilka tecken du ska leta efter – och vilka träd som är viktigast att ta bort.

Våra tjänster inom Insekts- och svampskador