Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Röjning och ungskog

#Röjning och ungskog

Genom röjningen formas den framtida skogen. Här väljer man vilka träd som ska utgöra det framtida beståndet, och ser till att tillväxten ökar på dessa genom att röja bort träden runtomkring.

När röjningen väl är gjord kommer den att påverka skogen för årtionden framåt. Därför är det viktigt att tänka till före, och veta vilka mål som röjningen ska anpassas efter. Är viltvård ett mål, eller är det ett högkvalitativt timmer? Eller är målet att ha naturvård och produktion i balans? Olika mål kan resultera i väldigt olika röjningsscheman.

Hur många röjningar som ska genomföras, hur tätt stammarna ska stå och vilka trädslag som ska sparas är centrala frågor. På området sker mycket ny forskning och kunskapsutveckling om hur röjningen påverkar tillväxt, betesskador och naturvärden. Här har vi samlat alla våra artiklar om röjning och ungskogsskötsel.

Artiklar & reportage

 1. Skogsägarskolan om stamkvistning

  Stamkvistning kan både vara trevligt och öka värdet på din skog. Men hur ska man gå tillväga – och när? Skogsägarskolan guidar dig till en rolig och lönsam sommaraktivitet.

 2. Skogsskötselchefens bästa tips: Röj bort risken för rotröta

  Rotrötan orsakar stora ekonomiska förluster varje år – både i form av virkesförluster och genom sämre tillväxt. Men med rätt insatser går det att minimera riskerna. Skogsskötselchef Mattias Berglund ger oss den senaste kunskapen.

 3. Examensarbeten ska ge ny kunskap om hur den lettiska skogen växer

  I Lettland växer skogen snabbt. Att tillväxten underskattas i befintliga tillväxtmodeller försvårar planeringen i skogsbruket och det behövs mer kunskap inom flera andra områden. Nu finansierar Skogssällskapet fem examensarbeten för att få veta mer om

 4. Naturvård bland kulturminnen och fotbollsplaner

  I Svenljunga, i Västergötland, ligger flera skogs- och grönområden insprängda i tätorten. Här finns fornåkrar, idrottsplats och så den omtyckta hembygdsparken som på sommaren samlar invånarna för teater, utställningar och midsommarfirande. Mitt i allt

 5. Tidig röjning ger hög tillväxt och gott om viltfoder

  Med metoderna tidig brunnsröjning och tidig röjning till täta förband går det att få granar med hög tillväxt och samtidigt gott om smakligt viltfoder. Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som Skogssällskapet finansierat.

 6. Hög tillväxt i de lettiska skogarna kräver ny skötselkunskap

  Lägre pris. Högre tillväxt. Och möjlighet att verka i bolagsform. Förutsättning­arna för att köpa och äga skog i Baltikum i är gynnsamma. – De är mycket bättre än någon kunnat vänta sig, men vi behöver mer kunskap om hur skogens tillväxt faktiskt ser ut,

 7. Vänta med röjningen i naturliga tallföryngringar som hotas av viltbete

  Vad kostar det egentligen att vänta med röjningen till älgsäker höjd? I ett nytt projekt, som Skogssällskapet har finansierat, har forskare undersökt hur röjningen påverkar produktionen och ekonomin i den framtida skogen. Och forskarna är överens: Det är

 8. Björkskog kräver aktiv skötsel

  Att få björk att etablera sig och växa är inte svårt. Men vill man ha hög virkeskvalitet måste skogen skötas aktivt. Tidig röjning och två gallringar är nödvändiga.

 9. Björken ska röjas två gånger

  Magnus Strandberg, viltförvaltare hos Skogssällskapet, sticker ut hakan och hävdar att björken ska röjas två gånger. Det minskar betestrycket på tall och förbättrar tillväxten för både barr- och lövskog.

 10. Lennart Nilsson får Ekfrämjandets pris

  Skogssällskapets skogsförvaltare Lennart Nilsson får Ekfrämjandets länspris för sitt engagemang i att främja ädellövskogsbruk i Södermanland.

Våra tjänster inom Röjning och ungskog

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Röjning och ungskog