Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Lantmäteriet tar fram 3D-modell av Sverige

Foto: Shutterstock

Lantmäteriet skapar ett digitalt Sverige i tre dimensioner. Målet är att ta fram nya kartor som blir till nytta och sparar pengar i många olika samhällssektorer.

Att gå från ”platta” digitala kartor till geografisk information i tre dimensioner förbättrar
förutsättningarna för svensk krisberedskap, klimatanpassning och kommunal plan och byggverksamhet. Det är några av skälen till att myndigheter och andra offentliga producenter av geografiska data ställt sig bakom projektet ”Nationella geodata i 3D”.

Patrik André, kartchef på Skogsstyrelsen, tror att en 3D-modell av Sverige kommer att ge mer och bättre grunddata om skogen och en möjlighet att visa hur skog och landskap utvecklas över tiden.

– Vi hoppas kunna följa landskapets utveckling på ett helt nytt sätt – på en del håll ända från 1940-talet. Det blir fullt möjligt om Lantmäteriet tar fram en 3D-modell ur sina äldre flygbilder. Vi kommer bland annat att kunna visa hur markens bördighet, trädslagsfördelningen och virkesvolymerna har förändrats i en viss geografi, säger han.

Redan nu går det att ta en titt i den 3D-demonstrator projektet tagit fram på Lantmäteriets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TEXT: Malin von Essen

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.