Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsstyrelsens Claes Fries efterlyser
snyggare hyggen

En installation med träd och stenblock gör hygget snyggare. Illustration: Madelen Lindgren

"Om jag var ansvarig för ett större skogsinnehav skulle jag göra lite snyggare avverkningar." Det säger Clas Fries, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen, som tycker att skogsbruket behöver ta större hänsyn till estetiken vid slutavverkning.

Clas Fries

Clas Fries. Foto: Henrik Selin

Skogs­styrelsens skogsskötsel­specialist Clas Fries tycker att även om skogsbruket många gånger tar hänsyn till rekreationsvärden så saknas ofta det estetiska perspektivet.

– Det diskuteras över huvud taget inte, och vi vet inte vad som är mest kritiskt när det gäller människors preferenser för eller emot trakthyggen. Mycket skulle kunna göras med enkla
medel, tror Clas Fries, till exempel vid planering av naturhänsyn.

– Det kan handla om att lämna äldre träd, kantzoner vid vatten och grupper av träd med hänsyn till vad som är vackert. Jag är förvånad över att skogsbruket inte utnyttjar miljöhänsynsåtgärderna för att göra avverkningarna mer tilltalande.

Clas Fries rekommenderar bland annat att skogsbruket bör tänka på de visuella effekterna vid markberedning.

– Harvspår vinkelrätt mot en väg syns i flera år, och träden hamnar i rader som påminner om ett produktionsinriktat, brutalt skogsbruk. Det kan inte kosta särskilt mycket att tänka sig för och anpassa markberedningen utmed vägar.

Möjligheterna till småskalighet är också större i dag än för ett antal decennier sedan, då många av de omdebatterade jättehyggena togs upp i norra Sverige.

– I dag finns väl utbyggda skogsbilvägnät som gör det förhållandevis lätt och inte så förfärligt dyrt att flytta maskiner, så man behöver inte göra hyggena så stora. Samtidigt är jag väl medveten om att små hyggen kan komma i konflikt med rationalitet och ekonomi. Små hyggen
innebär också restriktioner på lång sikt, eftersom det bygger in småskalighet även för framtiden, säger Clas Fries.

Hans vision är att det skapas flera installationer som gör våra svenska hyggen mer intressanta.

– Det finns ju hur mycket material som helst i skogen. Lämna ett träd eller en trädgrupp vid ett flyttblock på hygget. Det skapar spänning och lyfter fram det som varit dolt. På en storblockig yta där det är svårt för en skogsmaskin att ta sig fram, kan det vara motiverat också av ekonomiska skäl.

TEXT: Malin von Essen

10 Sätt att styla hygget

  1. Låt hyggeskanterna följa landskapet. Om hygget har lång gräns mot en rågång – bryt linjen med en trädgrupp eller en flik med träd.
  2. Gör mindre hyggen som samspelar med topografin.
  3. Bryt av kala ytor. Lämna naturvärdesträd, gärna grova som många uppskattar. Välj träd som är stormfasta och syns från vägar, stigar eller leder.
  4. Gör installationer som kombinerar träd och trädgrupper med flyttblock och bergknallar.
  5. Hyggesrensa, men lämna kvar träd kortare än en meter; de stör inte estetiken.
  6. Ta hand om grenar och toppar på platser där människor rör sig.
  7. Ta hand om omkullblåsta träd. Eller bättre: Undvik stormfällning genom att lämna stormfasta träd.
  8. Undvik alltid körskador, inte minst invid vägar där människor passerar.
  9. Undvik körning och ris på stigar. Korsa vinkelrätt på bärig mark.
  10. Markbered skonsamt och lägg t.ex. inte harvspår vinkelrätt mot väg.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.