Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Krönika

Virkeskrönikan: Stabilt – nästan tråkigt

Just nu är den svenska rundvirkesmarknaden ganska stabil, ja nästan tråkig. Det finns gott om råvara, och trots pressade priser och liten lönsamhet sågar furusågverken för fullt och trävarorna säljs. Sågverken har så mycket råvara att de tvingas begränsa intaget, vilket inte är vanligt vid den här årstiden.

Statistik från juli visar en viss återhämtning för den svenska trävaruexporten till Egypten –och landets totala import är fortfarande historiskt hög. Lägger vi till Kinamarknaden, där Sverige tar marknadsandelar, så är bilden ganska ljus.

Den globala konjunkturen har ännu inte hämtat sig efter finanskrisen. Det betyder att tillväxtpotentialen på marknaden är ganska stor, vilket också många aktörer är medvetna
om, och trots att marknaden är orolig ser man positivt på framtiden.

På kort sikt kan vi inte vänta oss mycket av den svenska rundvirkesmarknaden. Virkesflödena från skogen är för starka för att medföra några större prishöjningar. På granen kan det
visserligen vara en viss prispress uppåt, medan det motsatta gäller tallen. Men än så länge är läget i stort oförändrat.

Marknaden för massaved är oförändrad. I norra Sverige finns dock ett ganska stort överskott av lövmassaved. Detta har direkt koppling till Metsäs bruk i Husum, som fortfarande har problem att få igång produktionen. Även problemen för Södras Värö får konsekvenser, i det här fallet för flödena av barrmassa.

Ytterligare en fråga är om den svenska kronan kommer att stärkas, vilket många tror, och vilka konsekvenser det i så fall får.

Den svenska trävarumarknaden är hetare än på länge, och den trenden tror jag kommer att fortsätta. Vi står inför en gigantisk byggutmaning – mellan 500 000 och 700 000 nya bostäder behövs i Sverige enligt experterna – och alltmer byggs i trä.

I skrivande stund är det ännu varm september, vilket dock inte får biobränsleaktörerna att jubla. På många håll finns stora lager, och innan till exempel Värtaverkets kapacitet får
full effekt på marknaden måste vi nog vänta ännu ett år.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.