Anders Norberg köpte skog: "Jag vill lära mig allt om effektiv skogsskötsel"

"Jag vill ha någonting att göra nära jag går i pension, då är det fantastiskt att få äga skog. Det finns alltid arbetsuppgifter där", säger Anders Norberg. Foto: Markus Persson

Intresset för jakt i kombination med engagemang för klimatet och en vilja att vara aktiv när pensionen stundar fick Anders Norberg att bli skogsägare för drygt ett år sedan. Investeringen har gett mersmak och snart ska han köpa en betydligt större fastighet.

Ända sedan barnsben har Anders Norberg haft ett intresse för skog och jakt. Hans far hade en liten jaktmark och de var ofta ute tillsammans för att jaga. Sedan dess har han fortsatt att uppskatta vistelser i skogen, dels för jakt men även för naturens lugnande inverkan – och svampplockning. Tanken på att en dag köpa en egen skogsfastighet har av den anledningen funnits länge, men på grund av ett liv som egenföretagare dröjde det ett bra tag innan han kunde förverkliga sin dröm.

– Jag har varit företagare ända sedan 1997 och jobbat både mycket och hårt, så därför har jag inte haft tid. Men jag har länge haft en längtan efter att köpa skog, berättar han.

Viljan att så småningom köpa skog ledde till att han för en tid sedan deltog vid en skogsdag som arrangerades av Skogssällskapet och SEB.

– Det var en väldigt inspirerande dag där jag fick kunskap om vad det innebär att vara skogsägare och där jag fick träffa många som redan äger skog, berättar han.

Liten fastighet med stora behov

Mötet gav blodad tand och kort därefter såg Anders Norberg en annons om en skogsfastighet på 28 hektar på Hallandsåsen – Harbäckshult. Han bestämde sig för att besöka fastigheten i oktober 2017 och senare samma år köpte han skogen.

– Det fanns mycket att göra kan jag säga! Fastigheten hade stått orörd i över 30 år och det fanns 265 kubikmeter skog per hektar där, berättar Anders Norberg.

Med hjälp av Skogssällskapets förvaltare Markus Persson gjordes en inventering av skogen och därefter har en hel del åtgärder vidtagits. Dikesrensning, upprustning av en befintlig bilväg och slutavverkning av delar av granskogen var några av de första insatserna.

– Under samma period anlade vi tre viltåkrar också och i början av 2019 genomförde vi gallring av bok, tall, björk och storvuxna granar, berättar Anders Norberg.

Skogsägaren Anders Norberg tillsammans med Skogssällskapets entreprenör Börje Jönsson. Foto: Markus Persson

Skogsägaren Anders Norberg tillsammans med Skogssällskapets entreprenör Börje Jönsson. Foto: Markus Persson

Långsiktiga investeringar

Nästa åtgärd blir att återplantera delar av granskogen. Anders Norberg berättar att han även har skickat in en ansökan till Skogsstyrelsen om att stängsla in ett område på 1,5 hektar för att skydda ekplantor mot viltbetet.

– Att vandra i en planterad granskog är inte direkt höjden av lycka. Därför tänkte jag att jag vill göra en insats genom att satsa på lite ädellöv, så om sisådär hundra år kommer det att vara vackert där, säger Anders Norberg och skrattar.

Ytterligare ett pågående arbete är en provplantering av tall och ek, utan inhägnad mot viltet.

– Vi ska viltbehandla plantorna så får vi se hur det går. Om det inte fungerar får vi sätta upp ett hägn och göra en omplantering, säger han.

En av de saker som har slagit Anders Norberg är att det faktiskt går att göra stor skillnad i en skog på väldigt kort tid, något han hoppas kan vara inspirerande att höra för andra som är intresserade av att köpa skog.

– Jag trodde att det skulle vara en längre process att fixa till den här skogen som har stått orörd i 30 år. Men det har gått väldigt snabbt. Så man kan verkligen skapa en värdefull och fin skog både effektivt och på kort tid, säger han.

Planerar för större investering

I dag är Anders Norberg 69 år och jobbar fortfarande heltid, men nu har han börjat planera för att sälja sitt företag och gå i pension om några år. I samband med det har han även bestämt sig för att sälja Harbäckshult och köpa en betydligt större skogsfastighet – mellan 300 och 400 hektar. Till sin hjälp ska han ta Skogssällskapet.

– Så pass stora skogsfastigheter kommer väldigt sällan ut på marknaden. I stället får man ta kontakt med exempelvis Svenska kyrkan eller en större skogsägare för att ta reda på om de är intresserade av att sälja, berättar han.

Visionen med den nya och större skogsinvesteringen är att lära sig om – och bedriva effektiv skogsskötsel med fokus på viltvård. Bland annat vill han anlägga ett stort viltvatten, etablera viltåkrar och plantera träd och buskar som uppskattas av viltet.

– Jag kommer inte att anordna några betaljakter, däremot kommer jag att jaga själv, tillsammans med vänner. Men det blir sparsamt och vi kommer inte att skjuta mer än vi kan äta själva.

Vill köpa elbil och hålla låg profil

Ytterligare tankar med skogsägandet är att vara med och bidra till klimatet – en fråga som Anders Norberg är engagerad i.

– Om jag har möjlighet att bidra till miljön vill jag gärna göra det. Jag kommer inte bara att köpa skog, jag ska även bygga ett hus på fastigheten och försöka att bli självförsörjande på el. Sedan ska jag köpa en elbil också och hålla så låg profil som möjligt vad gäller koldioxidutsläpp. I stället ska jag försöka ta hand om utsläppen genom en växande skog.

Förutom jakt, klimatpåverkan och ny kunskap ser Anders Norberg fram emot en intressant och rolig sysselsättning den dag han går i pension – och att på sikt kunna överlåta skogen till sina två barn.

– Jag vill ha någonting att göra när jag går i pension, då är det fantastiskt att få äga skog. Det finns alltid arbetsuppgifter där, säger han.

Text: Malin Letser

Anders Norberg

  • ÅLDER: 69 år.
  • BOR: Helsingborg.
  • GÖR: Egenföretagare.
  • FAMILJ: Två barn.
  • UPPSKATTAR MED SKOGEN: Jakt, svampplockning och naturens lugnande inverkan.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.