Virkeskrönika: Är värmen det nya normalläget?

Pontus Larsson, produktions- och virkeschef på Skogssällskapet, om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Vintern 2020 går till historien som en av de varmaste på väldigt länge. Det ställer till det globalt, inte minst för skogsnäringen.

Ett nyligen avslutat Svenska Rallyt, med avsaknad av snö och stora svårigheter att hålla vägar i bra kondition för ett mästerskap, var ett tydligt exempel på hur det milda vintervädret kan ställa till det. Vi har liknande ”mästerskaps­utmaningar” inom skogsnäringen denna vinter. Avstängda vägar och svårigheter att avverka och skota är bara några exempel. Frågan många ställer sig är givetvis: Är detta är ett normalläge till följd av den globala uppvärmningen?

Men det är inte enbart klimatet som gäckar just nu. Globala frågor som är aktuella är konjunkturutvecklingen, coronaviruset, Tysklands ordförandeskap i EU och det kommande presidenvalet i USA i november. Dessutom vet vi att Brexit är ett faktum. Den 1 februari 2020 startade den så kallade övergångsperioden som löper ut den 31 december 2020. Kopplat till Brexit råder stor osäkerhet kring hur ommöbleringen i Boris Johnsons regering kommer att påverka den brittiska ekonomin och hur den brittiska marknaden kommer att utvecklas på sikt. Hur svensk skogsindustri kommer att påverkas återstår att se, men en sak är säker: Den brittiska marknaden är fortsatt viktig för Sverige, och inte minst för svenska sågverk.

Men det finns även ljuspunkter som signalerar att marknaden snarare planar och stärks än att det faller fritt. Vi ser större investeringar för en ökande förädlingsgrad av träråvara, där ett lysande exempel är utbyggnaden av CLT-fabriker, som tillverkar korslimmat trä, i Sverige. Det skapar möjligheter att bygga hållbart i trä och att konkurrera med andra material. Hos sågverken finns ett stort intresse att sälja trävaror till USA. Kanadas minskade produktion av trävaror har gett utrymme för europeiska sågverk att ta marknadsandelar. Volymerna kommer framförallt från sågverk i Götaland. Priserna är mycket högre i USA jämfört med Europa. Det finns dessutom större möjligheter att ta vara på virke som blivit skadat av barkborre, vilket gör att denna marknad är mycket intressant. Under hösten har tvingande avverkningar till följd av barkborreskador skapat ett överutbud av gran, och enligt Skogsstyrelsens statistik var lagren 8 procent högre i slutet av 2019 jämfört med samma tidpunkt 2018. Positivt på massamarknaden är att en producent i januari i år gick ut med höjt pris på långfibrig marknadsmassa (NBSK) till USD 860/ton. De fortsätter att vara en acceptabel efterfrågan av vätskekartong och fluffmassa men fortsatt press på viskos. Efterfrågan på tryckpapper fortsätter att minska och sjunker med 5 till 10 procent per år. Massaveden har haft stora lager under 2019, och i slutet av året var de hela 46 procent större än samma period 2018.

Kampen mot barkborren fortsätter och statistiken visar att det fanns cirka sju miljoner m3sk skadad skog 2019. Spridningen rör sig norrut och stora delar av Svealand är nu drabbade. Dock är bedömningen något bättre för 2020, och vi kan förhoppningsvis förvänta oss lika eller något lägre skador än 2019.

Pontus Larsson

Affärsområdeschef Sverige och Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.