Så gynnar du de goda svamparna i skogen

Svampar. Foto: Felicia Yllenius

Foto: Felicia Yllenius

De flesta matsvampar är inte enbart goda att äta och trevliga att plocka, de fyller en viktig funktion i skogens ekosystem också. Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet, förklarar hur du gynnar dessa svampar, även när du behöver göra förändringar i din skog.

Karin Fällman Lillqvist. Foto: Ulrika Lagerlöf

Karin Fällman Lillqvist

När den här tidningen dimper ner i brevlådan är hösten här och det är högsäsong för svampplockning. Oavsett om du är intresserad av svamp eller inte kan det vara intressant att ta en promenad i din skog nu.

– Svamparna är en förutsättning för att skogen ska fungera och en skog med välmående träd är oftast rik på svamp, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Tre olika kategorier svampar

Om du vill du gynna de ätbara svamparna är det viktigt att förstå deras olika funktioner i skogen, förklarar Karin Fällman Lillqvist. Hon delar in dem i tre olika kategorier. Dels finns de nedbrytande svamparna som är viktiga för att bryta ner organiskt material i naturen, så som döda träd, grenar och löv. Dessa är viktiga för att skapa ny, näringsrik jord i skogen, så att nya träd kan växa.

– De flesta svampar i den här kategorin är inte ätbara, men det finns några undantag. Champinjonen är ett exempel på en nedbrytande svamp, förklarar Karin Fällman Lillqvist.

En annan sorts svampar är parasiter. I denna kategori ingår de svampar man helst vill undvika i sin skog, till exempel rotticka som orsakar rotröta, men det finns även ätbara parasitsvampar. Blomkålssvampen är ett exempel.

– En svamps ätbarhet bygger på att den inte är giftig och att den smakar bra, det har ingenting med dess funktion i skogen att göra, säger Karin Fällman Lillqvist.

I den tredje kategorin – mykorrhizasvamparna – ingår merparten av de svampar vi brukar äta. Den här formen av svamp lever i och omkring trädens rötter och det krångliga namnet kommer från grekiskans ”mykos” som betyder svamp och ”rhiza” som betyder rot. Namnet beskriver symbiosen som uppstår mellan svampens trådar och växtens rötter.

– Enkelt beskrivet producerar trädet kolhydrater som det skickar ner till mykorrhizasvamparna som i gengäld hjälper trädet att ta till sig näring och vatten från jorden som det annars inte kan nå med sina egna rötter. Det här är ett livsnödvändigt samspel mellan svampen och trädet. Utan svamparna dör träden och vice versa, säger Karin Fällman Lillqvist.

Lämna träd vid avverkning för mykorrhizasvamparnas skull

Typiska mykorrhizasvampar är karljohan, kantarell och soppar. För att gynna dessa svampar finns det flera saker du kan göra. En grundregel är att lämna träd vid avverkning.

– När du avverkar kan inte de svampar som lever i symbios med dessa träd överleva på egen hand, därför är det viktigt att spara en del träd. Här kan det vara läge att gå ut i skogen och kolla hur det ser ut innan avverkning. Växer det mycket karljohansvamp runt en viss tall kan du räkna ut att det finns mycket svamp i backen just där. Då kan det vara läge att vara rädd om just det trädet, säger Karin Fällman Lillqvist.

Ett annat tips är att bevara gamla träd. I ungskogar finns det nämligen väldigt lite svamp av den enkla anledningen att det tar tid för svampen och trädet att hitta ett samarbete.

– Äldre träd däremot har redan ett fint samarbete med mykorrhizasvamparna, säger Karin Fällman Lillqvist.

Gödsling ändrar kvävebalansen

Ett annat tips för att bevara dina svampskogar är att undvika att gödsla. Det beror på att gödsel ändrar kvävebalansen i jorden vilket missgynnar de flesta svampar. Vad som också är bra att känna till är att mängden träd spelar roll för mängden svamp. Ju mer det växer ovan jord, desto mer aktivitet under jord, förklarar Karin Fällman Lillqvist.

En sista sak att ha i åtanke är att skapa gynnsamma förhållanden för att svampen ska kunna bilda själva fruktkroppen – alltså det vi ser och plockar ovan jord.

– Svampen i sig har inget större behov av sina fruktkroppar – den sprider sig ändå under marken. Men när svampen har rätt förhållanden bildar de även fruktkroppar för att sprida sig. Det styrs ofta av vädret men man kan även jobba för att skapa bra förutsättningar. Grundregeln är att fukt och värme gynnar bildandet av fruktkroppar. Det är genomgående för alla svampar, säger Karin Fällman Lillqvist.

4 tips för att gynna goda svampar

  1. BEVARA GAMLA TRÄD. De har redan etablerat ett fint samarbete med svamparna. Nya träd tar lång tid på sig för att hitta ett samarbete. Välj gärna att spara träd du vet att svampar brukar växa runt.
  2. GÖDSLA INTE PÅ SVAMPSTÄLLET. Gödsel ändrar kvävebalansen i jorden vilket inte är gynnsamt för svamparna.
  3. BEVARA FUKTIGA OMRÅDEN. Alla svampar mår bra av fukt och värme. Se till att det finns träd som skuggar och hindrar marken från att torka upp alltför fort.
  4. UNDVIK KALHYGGEN. Vid en avverkning dör i princip all svamp som hör till träden, och det tar tid att skapa nya symbioser, så utifrån ett svampperspektiv är alla former av kontinuitetsskogsbruk bättre. Här får du som skogsägare fundera över vilka intressen som ska få styra på olika delar av skogsfastigheten.

VISSTE DU ATT... det vi i vardagligt tal kallar för svamp egentligen är svampens fruktkropp. Själva svampen lever under jorden. För att fruktkroppen ska kunna bildas behövs bland annat rätt temperatur och fuktighet.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.