Skogsindex: Stigande
skogsmarks­priser
når nya rekordnivåer

Skogsindex hösten 2021Förstora bilden

Klicka för förstoring. I Skogsindex divideras marknadspriset för skogsfastigheter med avkastningsvärdet från virket. Det ger en kvot som kan användas för att jämföra olika fastigheter och vad man betalar för. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot innebär att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, jakt, exploateringsmöjligheter osv.).

Uppåt, framåt – skogen fortsätter slå nya rekord. Under hösten har skogsmarks­priserna stigit till toppnoteringar samtidigt som timmerpriserna ökar överlag i hela Sverige. Det berättar Ulrik Abelson, fastighetsexpert på Skogssällskapet.

Ulrik Abelson, fastighetsexpert på Skogssällskapet.

Ulrik Abelson

Färska siffror från Skogssällskapets Skogsindex visar att virkespriserna har stigit i hela landet under perioden mars till september i år. Framförallt drivs ökningen på av en stark sågverksindustri som går på högvarv, berättar Ulrik Abelson.

– Efterfrågan på sågade trävaror har varit extremt stor under en längre tid, inte minst under pandemin, vilket driver prisnivån uppåt på virket. Trävarumarknaden generellt är väldigt stark och vi går mot produktionsrekord i Sverige – det har aldrig sågats så mycket någonsin i Sverige. Den ökade efterfrågan märks inte minst bland konsumenter som fått känna på kraftigt ökade priser på trämaterial till sina hemmaprojekt.

Pappers- och massaindustrin har också ett starkt konjunkturläge med höga priser och god efterfrågan. Dock brottas tidningspapperssegmentet med strukturella problem då marknaden under en längre tid legat på ett sluttande plan.

– Många pappersbruk tvingas ställa om sin verksamhet från produktion av tryck- och tidningspapper till andra produkter. Till exempel finns det en hög efterfrågan på wellpapp, kartong, finare tryckpapper och förpackningspapper, och där tror jag man kommer att se den största ökningen i framtiden.

Toppnoteringar på skogsmarkspriser

Trenden med stigande skogsmarkspriser fortsätter att hålla i sig och når ständigt nya toppnoteringar. Även priserna i norra Sverige, som tidigare har stått relativt stilla, har nu ökat, säger Ulrik Abelson.

– Vi har en urstark fastighetsmarknad i hela Sverige där priserna stigit kontinuerligt under året för att nu under hösten accelerera mot nya toppnoteringar. När vi summerar 2021 kommer vi troligen se en 20- till 30-procentig ökning av skogsmarkspriserna. Jag har aldrig varit med om något liknande under hela mitt yrkesliv, det är liksom tjurrusning på fastighetsmarknaden med rekordhöga skogsmarkspriser.

Skogen fortsatt intressant som placering

Att det är säljarens marknad råder det ingen tvekan om. Kraftigt ökade priser på skogsmark betyder goda tider för den som ska sälja sin fastighet – men finns det köpare som är villiga att möta de höjda priserna?

– Ja, trots att priserna stiger märker vi att allt fler ser skogen som en intressant placering, både privatpersoner som söker en långsiktig investering, men även juridiska personer som köper bolagsskog. När det gäller fastigheter som juridiska personer kan förvärva är det en riktig huggsexa om objekten, säger Ulrik Abelson och fortsätter:

– Det som driver investeringsviljan är en låg ränta och bra virkespriser som gör att man kan finansiera en del av fastighetsköpet genom att avverka och få loss kapital. Dessutom ses skogen som ett bra alternativ med tanke på att andra tillgångsslag också är högt värderade, som aktiemarknaden och fastighetssektorn generellt. I jämförelse med dem ses skogen som en trygg, stabil och långsiktig investering med historiskt sett god avkastning. Man kan förvalta och utveckla sin skogsfastighet för att få investeringen att växa även om vi skulle gå in i en mer traditionell konjunkturcykel med lite svagare efterfrågan på såväl virke som skogsmark.

Sammanfattningsvis, vad landar Skogsindex på under den här perioden?

– Avkastningsvärdet från virket har ökat lika mycket eller något mer än skogsmarkspriserna under perioden mars till september, därmed står Skogsindex stilla eller minskar något. Prisökningarna på skogsmark respektive virke ligger i lite olika faser i landet, så förändringen i Skogsindex varierar mellan de olika landsdelarna. Men tar vi i beaktande att skogsmarkspriserna har fortsatt stiga kraftigt efter första september och under hela hösten så kommer förmodligen Skogsindex att öka framöver på bred front.

Hur utvecklingen blir 2022 är beroende av hur ekonomin i allmänhet och konjunkturläget utvecklas, menar Ulrik Abelson.

– Här ser vi en stigande inflation och ett ränteläge som rör sig uppåt, dessutom är tendensen på bostadsmarknaden ett mer stabilt prisläge med svagare prisökningstakt jämfört med tidigare. Hur det hela kommer att påverka skogsmarkspriserna är ovanligt svårt att sia om, men en lite svalare marknad och en minskad prisökningstakt för skogsmark borde vara huvudscenariot.

Text: Therese Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.