Julgransodling – arbete året om för den perfekta granen

Grankvist. Foto: Ulrika Lagerlöf

Varje år säljs ungefär tre miljoner julgranar i Sverige, de flesta från odlingar i Skåne och Danmark. Men intresset för lokalproducerade granar ökar. Vi har pratat med Lisa Nylinder på Åstundens julgranar i Västmanland om vad som krävs för att lyckas med julgransodlingen.

Lisa Nylinder, Åstundens julgranar. Foto: Privat

Lisa Nylinder

Är det mycket jobb med att odla julgranar?

– Många frågar vad jag gör resten av året, men det är faktiskt ett arbete som pågår året om. Att odla julgranar innebär en mycket mer intensiv skogsskötsel än om man har vanlig produktionsskog. I början av året går vi över alla granarna och formklipper dem så att de får rätt form. Vi klipper också toppskotten för att det inte ska bli för glest mellan kvistvarven. När man odlar julgranar är det viktigt att hålla undan konkurrerande vegetation, så att granarna kan växa fritt. I vanlig skogsproduktion räcker det att röja en eller två gånger, men vi är ute med röjsågen varje år och på sommaren slår vi gräset runt de plantor som står på åkermark. Framåt hösten är det sedan dags att komma i gång med försäljningen, hitta kunder och boka transporter. Innan snön kommer märker vi de granar som ska huggas och räknar in hur mycket vi har att sälja. Och i november–december är det tid att hugga och leverera granarna och att ta hand om besökare som kommer hit för att hugga sin egen gran. Det är intensiva veckor, men jag tycker mycket om juletiden, du träffar många glada människor och får se produkterna komma ut till kund.

Traditionell rödgran eller amerikansk "Disneygran”?

– Vi odlar framför allt vanlig, svensk rödgran. Kungsgran tar sig inte så bra här uppe. Våra granar liknar mer skogsgranar, men vi formklipper dem så att de får en fin konisk julgransform. Vi har också testat att plantera några olika ädelgransorter som är populära i Amerika, Abies fraseri, Abies lasiocarpa och Abies concolor. De är bara några år gamla, men vi hoppas att de ska fungera på den här breddgraden. De senaste åren har rödgranen kommit tillbaka och blivit mer och mer populär. Många vill veta var deras julgran kommer ifrån och att den inte har transporterats över halva landet.

Trivs granarna överallt?

– Vi odlar både på åkermark och skogsmark och det funkar bra, men man märker förstås att granarna växer olika beroende på hur näringsrik mark de står på och hur mycket sol de får.

Hur lång tid tar det från planta till färdig julgran?

– Vi köpte gården och började plantera julgranar för nio år sedan och det tar 8–10 år för en gran att bli klar. Just nu har vi cirka 125 000 granar i odlingen och säljer omkring 5 000 varje år. Målet på sikt är att sälja 10 000–15 000 granar om året. En vanlig julgran är 1,8–2,2 meter hög, men vi säljer även lite mindre granar, som passar i lägenheter, och riktigt stora granar till exempelvis torg och bostadsrättsföreningar.

Vilka faror finns för plantorna?

– Konkurrens från andra växter och betesskador är de största orosmomenten, men också uppfrysning av plantor, insekter och svampangrepp. Vi använder inga bekämpningsmedel i vår produktion, men hittills har vi klarat oss bra.

Hur går försäljningen till?

– Vi står inte själva ute och säljer våra granar, utan säljer partier till julgransförsäljare, exempelvis idrottsföreningar, blomsterhandlare och torgförsäljare. Man kan också komma hit till gården och hugga sin egen gran.

Är det lönsamt?

– Självklart är det lönsamt, annars skulle man inte hålla på med det, men det kan vara svårt att försörja sig bara på julgransodling om man inte har stora arealer. Vi gör mycket av arbetet för hand, så det gäller att man gillar att jobba med det själv.

Text: Monica Forsberg

Funderar du på att starta julgransodling?

Tänk på att det är jobb året om med granarna, inte bara inför julen. Att odla julgranar innebär ett mer intensivt arbete än vanlig skogsproduktion. Omloppstiden är kortare och för att få fram en fin julgran krävs mycket skötsel – men det kan vara härligt att få arbeta mycket ute i skogen! En annan sak att tänka på är att du aktivt måste sälja dina granar, köparna kommer inte till dig.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.