Debatt: Investera i skog – för din egen och skogens skull

Skogen har historiskt varit en trygg investering för många i gles- och landsbygd. Men i takt med att antalet privatpersoner som äger skog minskar riskerar mångfalden i skogen och skogsbruket att minska. Vi vill bidra till att fler svenskar ska kunna köpa och äga skog, skriver Skogssällskapets regionchefer i en debattartikel som publiceras i en rad länsmedier.

Vill du placera dina sparpengar i en trygg resurs där efterfrågan kommer vara stor under lång tid framöver? Vill du se till att dina placeringar bidrar till att minska klimatutsläpp och öka den biologiska mångfalden? I sådana fall borde du överväga att köpa skogsmark.

Många förknippar skogsägande med stora företagskoncerner, men faktum är att drygt hälften av Sveriges skogar ägs av privatpersoner. Men trenden är vikande, och sedan millennieskiftet har antalet privata skogsägare i Sverige minskat med 14 procent.

I dag är låneräntorna förvisso höga, men också virkespriserna ligger på höga nivåer och de som köper skog gör det oftast som en mycket långsiktig investering.

Att många vill köpa och äga skog är viktigt för att öka variationen i skogen. Vissa skogsägare investerar i skog för att maximera virkesproduktionen, andra för att bidra till minskade klimatutsläpp och åter andra för att skydda och bevara artrikedom. Vilket mål man har som skogsägare avgör också hur skogsskötseln bör utformas.

Enligt en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Skogssällskapet är 37 procent av svenskarna intresserade av att investera i skog. Samtidigt är det bara 3,7 procent av den vuxna befolkningen som äger skog. För dig som funderar på att köpa skog är det viktigt att tänka igenom följande:

  1. Vad vill du med ägandet? Är det framförallt en ekonomisk investering eller är det andra värden som är viktigare för dig? Det avgör vilken typ av skogsfastighet du ska leta efter.
  2. Sätt dig in i marknaden. Börja med att titta på vad som säljs så att du får en bild av marknadsläget och vad du har att välja mellan.
  3. Bestäm var i landet du vill äga skog. Skog i olika delar av landet kostar olika mycket men växer också olika snabbt, och en del risker – som storm och barkborreangrepp – är större i vissa delar av landet än i andra.
  4. Involvera banken tidigt. Som skogsägare blir du per automatik enskild näringsidkare, och din privatekonomi och skogens ekonomi blir tätt sammankopplade. Se därför till att börja dialogen med banken i god tid.
  5. Skaffa dig koll på kassaflödet. Moderna analysverktyg kan ge en riktigt bra bild av hur mycket skogen kommer att växa och hur olika värden kommer att utvecklas på kort och lång sikt. Det är ett bra underlag att ha med i dialogen med banken.

Att äga en bit skogsmark är både ett ansvar och en fantastisk möjlighet, och vi hoppas att fler svenskar vill ta steget till att bli skogsägare i stor eller liten skala. Det ökar också engagemanget för den viktiga resurs vi har att förvalta, om vi blir fler som äger och sköter den.

Linn Jacobsson Edsholm, regionchef Norrland

Hans Lindberg, regionchef Skogssällskapet östra Svealand

Jessica Norberg, regionchef mellersta Svealand

Stefan Åman, regionchef Värmland

Johan Asp, regionchef östra Götaland

Elin Larsson, regionchef västra Götaland

Carl-Johan Bengtsson, regionchef södra Götaland

Christina Nyström, konsultchef Skogssällskapet

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.