Internationella skogs­dagen: Sveriges skogar binder 4500 miljoner ton koldioxid

Skogsvy. Foto: Matilda Holmqvist

Foto: Matilda Holmqvist

4500 miljoner ton koldioxid finns bundet i Sveriges skogar. Det är en ökning om 13 procent på tio år, samtidigt som den svenska skogen brukas aktivt. Det visar beräkningar från Skogssällskapet inför Internationella skogsdagen den 21 mars.

– Skogen är en fantastisk resurs – som kolsänka och som källa till förnybara produkter. Trots att vi i Sverige avverkar stora mängder skog varje år ökar virkesförrådet. Det innebär att även mängden koldioxid som finns bunden i skogen ökar, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Skogssällskapet har beräknat vilket kolförråd som finns i den levande skogen på produktiv skogsmark* för alla Sveriges 21 län. Jämtland har mest koldioxid lagrad per invånare i sina skogar, hela 3600 ton per person, medan Blekinge län har den största ökningen, med 28 procent mer koldioxid bundet i skogen i dag jämfört med för tio år sedan.

För hela landet motsvarar kolförrådet i skogarna 4500 miljoner ton koldioxid, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med för tio år sedan. Utslaget per invånare i landet blir det 440 ton koldioxid per person som finns lagrat i Sveriges skogar.

Att koldioxidförrådet i Sveriges skogar ökar hänger samman med en ökad tillväxt i skogen. Snabb återplantering, bra plantmaterial och aktiv skogsskötsel är en viktig del i det. Den ökade tillväxten och det högre virkesförrådet i skogarna säger dock inget om hur andra värden – som biologisk mångfald och upplevelsevärden – i skogen utvecklas.

– I dag vill vi att skogen ska räcka till mycket. Genom att utgå från forskning och beprövade erfarenheter kan vi bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt där ekonomi, biologisk mångfald, klimatnytta och sociala värden samverkar, säger Karin Fällman Lillqvist.

Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare och bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar.

*Produktiv skogsmark är enligt Riksskogstaxeringens definition ”mark som är lämplig för skogsproduktion och ej väsentligen används för annat ändamål”. Formellt skyddade områden ingår inte här.

Så gjordes beräkningen:

Beräkningarna gjordes med data från Riksskogstaxeringen (Skogsdata 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skogsdata 2010 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) om virkesförrådet i skogskubikmeter på produktiv skogsmark, samt en generell kalkyl från Skogsskötselseriens kapitel om Skogens kolbalans och klimatet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som anger att en skogskubikmeter har bundit ungefär 1,375 ton koldioxid i trädbiomassa.

Så här ser det ut i Sveriges samtliga län:

Skriv tabellbeskrivning här

Län

Miljoner ton koldioxid lagrad i länets skogar

Ökning jämfört med 2010

Ton koldioxid per invånare

Norrbotten

480

23 %

1900

Västerbotten

490

20 %

1800

Jämtland

470

18 %

3600

Västernorrland

325

0,5 %

1300

Gävleborg

300

3 %

1100

Dalarna

340

11 %

1200

Värmland

320

14 %

1100

Örebro

140

7 %

450

Västmanland

73

0 %

260

Uppsala

130

24 %

330

Stockholm

85

16 %

36

Södermanland

90

12 %

300

Östergötland

150

3 %

330

Västra Götaland

350

17 %

200

Jönköping

170

7 %

470

Kronoberg

130

1 %

650

Kalmar

180

5 %

750

Gotland

20

21 %

350

Halland

80

3 %

240

Blekinge

60

28 %

370

Skåne

110

3 %

80

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.