Skogssällskapet har utsett Sveriges knasigaste träd

Nu har Skogssällskapet utsett 2022 års knöligaste, slingrigaste och finurligaste träd. Under sommaren efterlyste stiftelsen bilder på knasiga träd och fick hundratals bidrag från hela landet. Genom kampanjen vill Skogssällskapet bidra till en ökad kunskap om mångfalden i skogen.

– Skogens knasiga träd väcker ett väldigt stort engagemang. Otroligt många har gett sig ut i naturen och delat med sig av den mångfald som finns där just de bor, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Det är i hård konkurrens som Skogssällskapet har utsett det knasigaste trädet i varje landskap. Bland bidragen som kommit in finns träd som klättrar genom staket, slukar stenar eller skyltar, ser mänskliga ut eller som pussar andra träd. Samtliga fotografer har kontaktats för att få ett symboliskt pris.

– Vi har försökt spegla en så bred representation av olika typer av ”knasighet” som möjligt bland de vinnande bidragen, säger Karin Fällman Lillqvist.

Den svenska skogen brukas aktivt, men knasiga träd har ofta lågt virkesvärde och lämnas därför ofta kvar i skogen vid avverkning. De blir exempelvis fågelbon och hem åt insekter och kan bli riktigt gamla.

– Att äga skog är både en möjlighet och ett ansvar. För oss på Skogssällskapet är det viktigt att skogen sköts ansvarsfullt och hållbart, så att den både ger klimatsmart råvara och är rik på biologisk mångfald, säger Karin Fällman Lillqvist.

Skogssällskapet har utsett årets knasigaste träd i 23 av Sveriges 25 landskap, och ett i Stockholms län. Ångermanland och Härjedalen saknade bidrag i tävlingen.

Så uppstår knasiga träd

  • Ofta finns knasiga träd i närheten av hagmarker. De kan i ung ålder ha blivit betade av djur så att trädet skickat upp flera nya toppskott och därför till slut fått flera stammar.
  • Trädet kan växa in i eller över metallföremål, som taggtråd eller hästskor, så att märkliga formationer bildas.
  • Trädet kan ha genetiska defekter som får det att krypa fram efter marken i stället för att växa uppåt.

Pressbilder på årets knasigaste träd

Förra årets vinnare

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.