Miljonanslag till AI-analys av kottar och kartläggning av hemlig skadegörare

Våtmark på Skogssällskapets fastighet Selesjö i Östergötland. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Ett projekt som får anslag kommer att undersöka hur avrinning från återvätningsprojekt i våtmarker leder till ökade metangasutsläpp och hur det kan undvikas genom strategisk utformning. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

AI-analys av kottar, kartläggning av bastborrens skadegörelse och en undersökning av förbisedda metanutsläpp från återskapade våtmarker – det är tre exempel på forskningsprojekt som får ta del av årets anslag från stiftelsen Skogssällskapet. Totalt delas drygt 18 miljoner kronor ut till forskning för att utveckla det svenska skogsbruket.

– Skogsbruket utvecklas i snabb takt och det finns en mängd områden inom naturvård och skogsskötsel där vi behöver nya idéer och ny kunskap. Därför är vi glada över att kunna möjliggöra en bred palett av forskningsprojekt som bidrar till ett mer livskraftigt och hållbart skogsbruk, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Ett projekt från finska naturresursinstitutet Luke kommer låta artificiell intelligens analysera högupplösta drönarbilder av skog för att titta på kottar och insektsskador, som underlag för avancerad övervakning. Ett annat AI-relaterat projekt från SLU kommer analysera stora mängder data för att kunna förebygga granbarkborreangrepp.

­– Det är otroligt spännande att se hur snabbt AI har gått från ett relativt abstrakt fenomen till ett verktyg som används frekvent i tillämpad forskning. En ny värld av möjligheter öppnas för analysarbeten som annars skulle varit väldigt tids- och resurskrävande, säger Karin Fällman Lillqvist.

Ett annat projekt kartlägger påverkan från den relativt okända bastborren som angriper unga trädplantors rötter under jorden, till skillnad från den omtalade snytbaggen som angriper trädplantor ovan jord. Forskarna misstänker att förekomsten av bastborre ökar och att skadorna ofta förväxlas med torkskador.

– Förutom att bidra med ny kunskap i frågor som har aktualiserats genom ny teknik eller ett förändrat klimat, behöver vi också ifrågasätta gamla sanningar. Ett sådant exempel är forskningen som undersöker hur avrinning från återvätningsprojekt i våtmarker leder till ökade metangasutsläpp och hur det kan undvikas genom strategisk utformning.

Varje år delar stiftelsen Skogssällskapet ut bidrag till forskning som kan berika skogsbruket och fördjupa kunskap om skogens alla värden. I år har 13 forskningsprojekt valts ut inom bland annat naturvård, skogsskador och AI.

Se alla projekt som får anslag här

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.