Förstudie om återinförande av visenter klar

Visent i Białowieża nationalpark, Polen. Foto: Carl-Gustaf Thulin

Visent i Białowieża nationalpark, Polen. Foto: Carl-Gustaf Thulin

Den förstudie om återinförande av visenter som genomförts vid SLU, på uppdrag av Skogssällskapet, är nu färdigställd. Resultatet visar att visenter, rent biologiskt, skulle passa bra i landskapet men att det finns både juridiska och sociologiska oklarheter som behöver studeras närmare.

– Svanå i Västmanland, som förstudien använt som exempel på etableringsplats, har visat sig vara väl vald utifrån visenternas behov. Däremot har juridiken visat sig vara komplicerad, och vi behöver både lära oss mer om vad ett eventuellt införande skulle kunna få för juridiska konsekvenser och fördjupa oss i de sociologiska och lokala aspekterna, säger Carl-Gustaf Thulin, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och den som har lett projektet.

Förstudien inleddes i april 2023 och har utgått från Skogssällskapets egen skogsfastighet Svanå, en fastighet på 1100 hektar norr om Västerås. I förstudien har man bland annat studerat de veterinärmedicinska aspekterna, analyserat visentens behov av habitat och kartlagt vilka effekter återintroduktion har haft på människa och samhälle i de länder där visenten har återintroducerats.

– Det är en gedigen förstudie som belyser både möjligheter och utmaningar med ett eventuellt återinförande. Men förstudien har också visat på vikten av att ta fram mer kunskap. Skogssällskapet har fått in en ansökan om finansiering av fortsatta studier som vi nu ska ta ställning till, berättar Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Den sista vilda visenten sköts i Karpaterna på 1920-talet, men med hjälp av visenter i djurparker har arten kunnat återintroduceras på flera håll i Europa. I dag lever den vilt i bland annat Polen och Rumänien, och omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv.

– Skogssällskapet vill uppmuntra till en varierad skogsskötsel och förvaltning av den svenska skogen, och stora gräsätare som visenter skulle kunna bidra till ökad biologisk mångfald. Därför tycker vi att det är viktigt att finansiera fortsatt forskning på området, säger Karin Fällman Lillqvist.

Kontaktuppgifter till Carl-Gustaf Thulin, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet: 0705-645358, carl-gustaf.thulin@slu.se

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.