Skogssällskapet lanserar Skogsägarens handbok

Nu lanserar Skogssällskapet Skogsägarens handbok – en liten bok full av tips till den som äger skog. ”Vi vill få fler att se alla möjligheter som finns med skogsägandet”, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Skogsägarens handbok kan beställas gratis via Skogssällskapets webb, och går även att läsa som PDF på webben. Boken består av fem kapitel med tipslistor inom allt ifrån plantering och röjning till våtmarker, skattefrågor och upplåtelser.

– Skogssällskapet är i grunden en stiftelse som verkar för hållbar utveckling av skog och mark. En del i det är att sprida kunskap. Med handboken vill vi inspirera och väcka nya tankar och idéer hos skogsägare kring hur man kan utveckla sin fastighet, säger Karin Fällman Lillqvist.

Boken släpps lagom till Internationella skogsdagen, som varje år firas 21 mars. Dagen instiftades 2012 av FN som ett sätt att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar.

– Tipslistorna i Skogsägarens handbok ger såklart inte svar på alla frågor man som skogsägare kan ha, men en del i alla fall! Med handboken vill vi få fler att se alla möjligheter som finns med skogsägandet, och som vi menar kan ge en större variation och hållbarhet i brukandet, säger Karin Fällman Lillqvist.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.