Skogsekonomens bästa tips när räntan sjunker

Riksbanken sänker styrräntan och kanske har vi nu nått vändpunkten. Vi frågade Thomas Bärtzner, kundekonom på Skogssällskapet, vad man som skogsägare ska tänka på nu när räntan sjunker.

– Det första man bör göra är att titta på vilka mer akuta behov man har i sin verksamhet, kanske finns det en ”förvaltningsskuld” med åtgärder på skogsfastigheten som fått skjutas på framtiden, säger Thomas Bärtzner, kundekonom på Skogssällskapet.

Med det senaste årets höga räntor har många behövt dra ner på sina löpande kostnader. Flera skogsägare har fått göra tuffa prioriteringar som man nu måste se över menar Thomas Bärtzner.

– Det kan finnas röjning eller plantering som behöver finansieras, man kanske behöver laga en väg eller rensa diken – kostnader som måste tas för att på sikt ge en hållbarhet i skogsägandet och en positiv utveckling på fastigheten.

Många drog säkert en lättnadens suck när beskedet om sänkt styrränta kom på onsdagen, men Thomas Bärtzner uppmanar samtidigt till en viss försiktighet.

– Vi vet ännu inte i vilken takt räntesänkningarna fortsätter, så ta tag i det akuta men lämna planeringen av eventuella kommande överskott till längre fram. En åtgärd som kanske inte känns så rolig, men som kan vara bra för att minska känsligheten i din skogsekonomi är ju att öka amorteringstakten på lånen, säger Thomas Bärtzner.

Thomas betonar att det är viktigt som skogsägare att analysera sin ekonomiska situation som helhet, och se till att man har god kunskap om vilka alternativ man har och vilka konsekvenser de får.

– Sen innebär ju en räntesänkning inte samma sak för alla. Det är ju den som har krediter eller lån som märker den stora skillnaden nu.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.