Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Svårare att ta över när Skogsindex stiger

Skogsindex

Klicka på bilden för förstoring, Illustration: Gösta Lindwall

Skogssällskapets Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – har ökat något. Fastighetspriserna har planat ut på en relativt hög nivå, samtidigt som virkespriserna har stagnerat. Det gör det tufft att ta över en skogsfastighet – allt fler väljer nu att sälja släktgården.

– Utbudet av fastigheter ökar på vårkanten, säger Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. Förutom den säsongsmässiga variationen påverkas också marknaden av att vi är inne i en boom av generationsskiften där fler än tidigare väljer att sälja släktfastigheten istället för att ta över den.

Men det handlar fortfarande om relativt få rena skogsegendomar som kommer ut till försäljning. Sådana är det alltjämt god efterfrågan på.

Få vill ha avstyckade gårdar Däremot är glesbygdsfastigheter med bebyggelse – kanske ett stort, energikrävande hus och flera ekonomibyggnader med låg standard och underhållsbehov – inget som rosas av marknaden. Särskilt inte i dåliga tider.

– Nej, framför allt avstyckade gårdar med liten areal blir svårare och svårare att sälja, säger Ulrik Abelsson. Dels är det inte lika intressant att köpa en gård utan mark, för det är en mer renodlad bostadsfastighet med begränsade mervärden man köper, dels har vi det nya bolånetaket med hårdare krav på egen finansiering.

Inget cash flow – lågt pris

En sådan här vändning i marknaden gör också att det på sämre objekt blir det svårare att möta säljarens förhoppning om ett bra marknadspris. Och det gäller även för själva skogen: dålig arrondering, sämre vägar, skog i medelåldern utan något cash flow i närtid – då blir det svårsålt, och till en lägre peng.

Skogssällskapets Skogsindex ökar – det får betydelse för alla som generationsskiftar.

– Det blir tuffare att ta över gården. Kanske är det också därför som allt fler nu vill sälja fastigheten istället för att ta över, tror Ulrik Abelson.

– Det här läget, med utplanande men ganska höga marknadspriser och lägre virkespriser som drar ned avkastningsvärdet, kan vara bekymmersamt. Därför är det extra viktigt att göra en noggrann marknadsvärdering där både ortspriser – alltså statistik över faktiska försäljningar i området – och den kort- och långsiktiga avkastningen från bland annat skogen vägs in.

Skogsförvaltning lösningen

Samtidigt påpekar Ulrik Abelson att gården kan hållas kvar i släkten, även om man är flera som ska samsas.

– Vår lösning, med förvaltning av fastigheten, gör att släkten kan behålla gården och dela avkastningen på ett rättvist sätt.

TEXT: Sverker Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.