Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsindex: Avvakta med svårsålda objekt

Skogsindex

Klicka på bilden för förstoring, Illustration:Gösta Lindwall

Med fortsatt sjunkande virkespriser och osäkert ränteläge är trenden att Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – fortsätter att krypa uppåt.

Ulrik Abelsson, Sklogssällskapet

Ulrik Abelsson, Skogssällskapet

– Vår uppfattning är att det tar längre tid att avsluta fastighetsaffärerna, säger Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. Fastighetspriserna håller sig hyfsat stabila men trenden pekar sammantaget nedåt, enligt min uppfattning. Det är vissa typer av objekt som är svårare att sälja, framför allt bostadstyngda fastigheter och de som ligger i mindre attraktiva områden.

I ett geografiskt perspektiv finns inga tydliga skillnader. Det finns fler spekulanter i södra Sverige, men även där går affärerna något långsammare till avslut. Vore skogsfastighetsmarknaden likställd med den privata bostadsmarknaden, skulle marknaden vara köparens.

– Men i regel kan skogsägare vänta ut marknaden och avvakta med försäljning, vilket möjligen vore att rekommendera i dagsläget för de fastigheter som räknas som något mer svårsålda, säger Ulrik Abelson.

Satsa på skogsvård

För den skogsägare som planerar att sälja sin fastighet trots det något osäkra marknadsläget är rekommendationen att satsa på skogsvårdsåtgärder för att visa upp en välskött skog.

– I en relativt osäker marknad är det ännu viktigare att din fastighet är tydligt välskött. Röj och plantera, se till att skogen är välvårdad helt enkelt. Det, och en uppdaterad skogsbruksplan, kommer att löna sig, säger Ulrik Abelson. 

TEXT: Kristina Sundbraum

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.