Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsindex: Planera din försäljning i god tid

Skogsindex

Klicka på kartan för att visa en förstoring!

Virkespriserna sjunker på bred front och sågverken har problem. Det är bara att konstatera att Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – fortsätter att öka över hela landet.

– Vi får nog också vara beredda på att fastighetspriserna, trots en fortsatt hög nivå, kommer att backa något. Det är allt fler försäljningar som inte når upp till säljarens förväntningar och man avstår i vissa fall till och med från att sälja, säger Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Skogssällskapets senaste Skogsindex bygger på prisuppgifter från början av september 2012. Endast i Uppland är kvoten på ungefär samma nivå som i våras, i övriga delar av landet kryper kvoten uppåt. Skillnaden mellan de olika objekten blir allt större när fastighetsmarknaden svalnar. Liksom tidigare är det bebyggda skogsfastigheter i glesbygd som är svårast att få bra betalt för.

– Samtidigt kan det bli kamp om att få köpa de rena skogsegendomarna utan bebyggelse. Det finns ofta intresserade grannar som vill utöka skogsinnehavet och priserna hålls då på en hög nivå, säger Ulrik Abelson.

Att sälja skogsfastigheter på en skakig marknad med sjunkande virkespriser är inte att föredra. Ibland är det förstås ändå nödvändigt, generationsskiften följer inte marknadsläget. Men Ulrik Abelson ger rådet att försöka planera en försäljning så långt i förväg som möjligt. Skogssällskapet kan hjälpa till med att förbereda försäljningen för att skapa en attraktiv fastighet, men det tar minst ett halvår eller mer. Det handlar till exempel om att se över vägar, utföra skogsvårdsåtgärder och uppdatera skogsbruksplanen. En viktig del i förberedelserna är också att få ordning på olika avtal.

– Ofta kan till exempel jakträtten som inte sällan är utarrenderad göra en egendom mer intressant. För att göra det lättare och mer attraktivt för en ny skogsägare att ta över, bör man i god tid säga upp sådana avtal, menar Ulrik Abelson, som inte ser någon ljusning inför vintern:

– Nej, jag tror vi får räkna med ytterligare en tid där Skogsindex ligger på en hög nivå, präglad av en virkesmarknad utan toppnivåer och där vi kan skönja svagt sjunkande skogsmarkspriser. Kanske blir det mer fart till våren, men så länge det går tungt för sågverken och virkespriserna inte ökar kommer det sänka priserna på skogsfastigheter ytterligare.

TEXT: Kristina Sundbaum

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.