Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsindex: Det vänder i år

Klicka på bilden för förstoring! Illustration: Gösta Lindwall

Sågverken har det tufft och både i norra och södra Sverige har Skogssällskapets Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – minskat. Det innebär att du där just nu får mera skog för pengarna.

– Den långa vintersäsongen i både norr och söder innebär att det har varit lägre omsättning på fastigheter en tid, men jag tror på ett hyggligt utbud framöver, säger Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Skogssällskapets Skogsindex bygger på prisuppgifter från mars 2013. Liksom under förra året är det de rena skogsfastigheterna som går bäst. Ibland riktigt bra om det blir huggsexa bland grannarna.

– Men fastigheter med mindre välskötta skogar eller som har bostadshus i lägen med svag efterfrågan kan vänta länge på köpare. Den ökade prisspridningen på objektsnivå kommer säkert bestå så länge marknaden är svag. Och det kan innebära bra köplägen för en kunnig köpare.

Det är i de mellersta delarna av Sverige och i väster som Skogsindex ökar, medan det i norr och söder minskar – till skillnad från i höstas när kvoten minskade i Mellansverige och ökade i norr och söder. I söder är virkespriserna relativt goda, medan de har försvagats något i Mellansverige.

– Jag tror att vi kan räkna med att det vänder i år. Det finns mycket som tyder på att både skogsmarkspriserna och virkespriserna bottnar under 2013 för att sedan klättra uppåt igen. Utbudet av fastigheter på marknaden bedöms öka något och i stort balansera efterfrågan. Och trots att det har varit tufft för såg verken en tid, så tror jag att man under slutet av året kan få bättre virkesnetton, vilket kommer att påverka fastighetsköparna i större delen av landet. På lång sikt är bedömningen att det kommer vara god efterfrågan på skogsfastigheter, säger Ulrik Abelson.

TEXT: Kristina Sundbaum

Det här är Skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärde för virket får man en kvot som kan användas i jämförelser med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Via taggen Skogsindex (uppe till höger på sidan) hittar du alltid aktuell uppdatering av Skogsindex.

Läs mer om vår tjänst Fastighetsförmedling

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.