Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsindex: Vändpunkten dröjer

Klicka på bilden för förstoring! Illustration: Gösta Lindwall

– Tidigare i år fanns det en del tecken på att marknaden skulle vända uppåt ganska snart. Men det ser tyvärr mindre optimistiskt ut nu. Vändpunkten kommer längre fram i tiden. Dessutom bedömer vi att Skatteverkets ställningstagande kring reglerna för rationaliseringsförvärv har en dämpande effekt på marknaden, säger Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

I Skogssällskapets senaste Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – med prisuppgifter från mars 2013 hade kvoten minskat i både norra och södra Sverige. Dessutom såg det ut som att det under 2013 skulle kunna bli balans mellan utbud och efterfrågan på fastighetsmarknaden, och att skogsmarkspriserna – med hjälp av en allmän konjunkturvändning och bättre virkespriser – skulle börja klättra uppåt förhållandevis snart. –

Det kommer förstås att vända upp, men det går mer långsamt än vi trodde tidigare i år. Marknaden kommer att präglas av svagt backande skogsmarkspriser även i år. Virkespriserna är fortsatt låga på massaved, och vi kan ännu inte se någon bred vändning bland virkesförbrukande industrier som skulle kunna få fastighetspriserna att stiga.

– För massaveden får man nog vänja sig vid rådande nivåer ett tag framöver. På sågverkssidan finns det en del ljuspunkter, men överlag går återhämtningen långsamt och endast låga timmerlager kan bidra till uppjusterade sågtimmerpriser, säger Ulrik Abelson.

Sammanfattningsvis är alltså marknaden för skogsfastigheter fortfarande avvaktande och med stor prisspridning mellan olika objekt. Ingen katastrofnivå, men det är fortfarande köparens marknad. Som tidigare går välskötta och väl arronderade skogsfastigheter bra, medan de mindre välskötta och bostadstyngda fastigheterna kan vara svårsålda.

Från och med årets deklaration gäller Skatteverkets strängare bedömning av så kallade rationaliseringsförvärv, det vill säga de köp av grannmark som tidigare berättigade till skatteavdrag om de bedömdes leda till en förbättrad brukningsenhet.

– Det kan visserligen vara positivt för andra köparkategorier än grannar när beskattningen blir mer neutral, men vi bedömer att det totalt sett ger en prisdämpande effekt på marknaden för skogsfastigheter.

TEXT: Kristina Sundbaum

Det här är Skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärde för virket får man en kvot som kan användas i jämförelser med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Via taggen Skogsindex (uppe till höger på sidan) hittar du alltid aktuell uppdatering av Skogsindex.

Läs mer om vår tjänst Fastighetsförmedling

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.