Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsindex: Större optimism - men ingen större uppgång

Skogsindex

Optimistiskt och förväntansfullt. Så sammanfattar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson marknadsläget för skogsfastigheter. Men Skogsindex sjunker trots det något.

Optimismen är större på marknaden för skogsfastigheter i dag, menar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. På bra objekt – de i bra läge och med god arrondering med mera – blir det nu till och med budgivning:

– Men fortfarande är marknaden i stort svagt backande – även om jag som sagt kan registrera en avvaktande optimism.

Det som inger hopp, menar Ulrik Abelson, är bland annat det bättre konjunkturläget. Det som tynger fastighetspriserna är att virkespriserna fortfarande är svaga; sedan en tid går de visserligen upp i hela landet – utom i de stormdrabbade områdena i mellersta Norrland. Ulrik Abelson ser – möjligen – en negativ orsak i de försämrade möjligheterna till så kallade rationaliseringsförvärv. En fastighetsägare som förvärvar grannmark ska numera genom förvärvet uppnå att den sammanslagna fastigheten omgående blir minst 400 hektar – tidigare kunde man köpa mindre poster med målet att så småningom komma upp i 400 hektar.

– Det är inte helt lätt att analysera, men det är ju trots allt så att de vanligaste aktörerna på marknaden är en granne som köper av en granne.

Vi kommer från en lång prisuppgång som avbröts av nedgång under 2010-2013. Nu är marknaden alltså avvaktande. Samtidigt har virkespriserna varierat kraftigare; de följer konjunkturen och ligger oftast i framkant av densamma.

Sammantaget medför de här faktorerna att Skogsvärdens Skogsindex sjunker i hela landet, utom i stormområdena i mellersta Norrland. Graferna härunder visar ner på regional nivå mer exakt hur läget är.

– Jag märker ett större intresse från köparna i dag. Framför allt gäller det rena skogsfastigheter. Som köpare går det fortfarande att med lite noggrannhet – och kanske med hjälp från experter – analysera ett antal fastigheter och hitta riktigt bra objekt.

Det här är Skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärde för virket får man en kvot som kan användas i jämförelser med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Via taggen Skogsindex (uppe till höger på sidan) hittar du alltid aktuell uppdatering av Skogsindex.

Läs mer om vår tjänst Fastighetsförmedling

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.