Fler skogsägare försäkrar när riskerna ökar

Översvämning. Foto: Skogenbild

Stormar, bränder, insektsangrepp - och översvämningar, är hot mot skogen som kan öka med varmare klimat. Foto: Skogenbild

Försäkringsbolagen tror att riskerna för skogsskador ökar på grund av den globala uppvärmningen. Det påverkar skogsägaren och dennes försäkringar.

Mikael Hellberg, Länsförsäkringar Bergslagen

Mikael Hellberg

Under hösten har försäkringsbolagen fått in ett stort antal förfrågningar från markägare som efter den stora skogsbranden i somras velat försäkra sig mot de skador naturens krafter kan åstadkomma.

Det är inte enbart – och främst – bränder som hotar. Även stormen Gudrun, som 2005 fällde runt 70 miljoner kubikmeter skog, och andra större stormar har förstört stora värden.

Naturkatastrofer leder till stora skador i skogen och till att premierna för skogsförsäkringar ökar; det blir dyrare för de svenska försäkringsbolagen att återförsäkra sig, och då höjer de premierna. De som till slut får betala är de markägare som har sin skog försäkrad.

I den här nya situationen är det viktigt att försäkringsbolagen följer med och anpassar sina produkter så att försäkringarna täcker de skador som orsakas av alltmer extrema vädersituationer.

– Vi följer noga klimatförändringarna och dess effekter. Vi är inställda på att riskerna för skador ökar och att det blir alltmer extrema väderlägen, säger Mikael Hellberg, skadechef på Länsförsäkringar Bergslagen.

– Än så länge har det inte funnits skäl att ändra produktutbudet, men vi är medvetna om det som händer och att det är viktigt att produkterna utvecklas med eventuella klimatförändringar. Vi vill också bidra till att minimera risken för skador genom att på olika sätt påverka politiker och samhället i övrigt.

Det nya är att skadorna kan bli oerhört omfattande och få stora konsekvenser.

Enligt Mikael Hellberg är skogsägare bättre försäkrade nu än för 10–15 år sedan. Många har haft skogen länge, kanske i flera generationer, och det har varit naturligt med mindre bränder och stormar. Men i dag försäkrar många sin skog annorlunda än förr. Insektsangreppen kan bli fler. Insektsangreppen kan bli fler.

– Det nya är att man ser att skadorna kan bli oerhört omfattande och få stora konsekvenser. Det gör att fler vill skydda sig. Om markägaren inte har försäkring och har otur kan alla värden försvinna.

– I dag vet vi inte hur premierna kommer att påverkas. Men eftersom skogsförsäkringar varit relativt billiga tidigare kommer de nog även framöver att uppfattas som prisvärda, trots att kostnaderna för att försäkra skogen ökar. Även om det blir dyrare tror vi att de flesta skogsägare kommer att försäkra sin skog, säger Mikael Hellberg.

Länsförsäkringar Bergslagen drabbades hårt av skogsbranden i somras, eftersom nästan alla privata skogsägare hade sina försäkringar hos dem. I början av november var kostnaderna drygt 500 miljoner kronor.

Principen för skadereglering är densamma oberoende av skadornas omfattning. Det som skiljer är att det tar längre tid att bedöma om själva skogsmarken är förstörd och om det går att återplantera på den.

– Än så länge vet vi inte heller hur mycket skog som blivit värmeskadad. Den totala skadebedömningen är mycket tidsödande, och det kan ta flera år innan allt är klart, säger Mikael Hellberg.

Han menar även att man bör fråga sig om det är klokt att bedriva skogsbruk om det är mycket torrt i markerna.

– Det är viktigt med ett ökat ansvar från skogsägarna. Vi har ett gemensamt ansvar och behöver diskutera med dem om hur vi minimerar brandriskerna vid extrema vädersituationer.

Ett annat försäkringsbolag med många skogsägare som kunder är Dina Försäkringar. De har gått längre och avråder från att hålla på med markberedning, avverkning eller något som riskerar att tända eld under torrperioder.

– Jag tror även att det kan bli aktuellt med restriktioner och hårdare krav på när man får använda skogsmaskiner, säger Börje Larsson på Dina Försäkringar.

Börje Larsson understryker att det inte är bränder som är den stora och dyra delen i skogsförsäkringen. Brand är över tid en mycket liten risk. 90 procent av skadekostnaderna är relaterade till stormar och efterföljande plantskador på grund av torka och insekter. Nästan alla skogsägare har brandförsäkring, medan färre har den lite dyrare stormförsäkringen, konstaterar han.

De kraftiga stormarna har en direkt återverkan i priset på premien; storleken varierar dock över landet.

– Det är en gigantiskt mycket större risk att försäkra skog än annat som vi som bolag försäkrar, säger Börje Larsson.

– Skogsförsäkringar är en dålig affär för oss. Vi ser det mer som en service till våra kunder att kunna erbjuda det som en tilläggsförsäkring.

TEXT: Stefan Hällberg

3 frågor till skogsägare

  • 1. Är du nöjd med er skogsförsäkring, har ni ett tillräckligt försäkringsskydd?
  • 2. Saknar du något i försäkringen, borde något mer ingå?
  • 3. Behöver skogsförsäkringen förändras på grund av klimatförändringarna?
Christina Jorlén

Christina Jorlén, äger 300 hektar i södra Halland och västra Småland:

1. Vi har alltid haft försäkring och har allt försäkrat. Vi drabbades av stormen Gudrun, och hittills tycker jag att skyddet varit fullgott.

2. Nej, jag saknar ingenting. När det gäller försäkring börjar man ju fundera först när något hänt och man måste utnyttja försäkringen.

3. Efter det här samtalet kommer jag att kolla igenom försäkringsvillkoren och även tänka framåt så att eventuella effekter av klimatförändringarna täcks in. Vi har redan anpassat skogsbruket med tanke på det varmare klimatet; vi har tänkt i andra banor när det gäller gallring, och vi har en kortare omloppstid än förut. Vi låter inte skogen stå så länge utan avverkar tidigare. Det började vi göra efter Gudrun.

Håkan Lundström, Brattby Såg i Vännäs, äger 2 800 hektar i Västerbotten:

1. Vi har både storm- och brandförsäkring som vi känner oss trygga med. Vårt skogsinnehav är väldigt spritt, så jag har svårt att tro att vi ska drabbas av någon större katastrof samtidigt på all mark. Skador på enstaka områden kan inte äventyra vår verksamhet, även om inte allt är försäkrat.

2. Försäkringen är lagom avpassad för våra behov. Det har fungerat bra, men vi har inte behövt utnyttja den så mycket. Man ska vara försäkrad mot katastrofer, tycker jag, men samtidigt ska man våga ta en del risker. Det ska vara lite riskabelt att vara skogsägare; allt ska inte behöva skyddas med försäkring. Vi saknar exempelvis försäkring mot olika former av toppbrott.

3. Jag funderar rätt mycket kring det förändrade klimatet och oroar mig bland annat för om det blir vintrar med mycket blötsnö. Det kan ställa till bekymmer för oss. Jag kan inte bedöma om försäkringarna behöver uppdateras.

Hans Gustafsson

Hans Gustafsson har två skogsfastigheter på totalt 330 hektar i Dalsland och Värmland.

1. Jag känner mig rätt trygg med försäkringen och har skydd mot både brand och storm. Däremot är jag besviken på de ersättningsnivåer jag fick när det brunnit på fastigheten i Dalsland. Jag tycker också att försäkringarna börjar bli väl dyra.

2. Ibland funderar jag på om jag har ett fullgott skydd. Men det är komplext att kolla upp olika försäkringar och villkoren i desamma. Det är svårt att veta om försäkringen räcker till.

3. Jag kan inte bedöma om det blir större behov av nya produkter bland skogsförsäkringar eller vad jag skulle behöva komplettera med. Jag har inte tänkt mycket på det här med försäkringar och klimatförändringens effekter. Däremot tror jag att det går att förebygga många skador om man tänker sig för och sköter skogen med tanke på att klimatet kommer att bli varmare.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.