Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsindex: Tydligt bättre i söder

Skogsindex hösten 2014

Läget på marknaden för skogsfastigheter är splittrat. I söder går priserna upp, i Norrland står de stilla och i Mellannorrlands stormregioner är de vikande. Färre spekulanter gör det dessutom svårt att förutspå försäljningspriset på den enskilda skogsfastigheten just nu.

Ulrik Abelsson, fastighetsmäklare på Skogssällskapet

Ulrik Abelsson, Skogssällskapet.

Fastighetspriserna på skogsmark i södra Sverige är överlag stigande. Ulrik Abelson, fastighetsmäklare på Skogssällskapet, uppskattar att skogsmarkspriserna – från Svealand och söderut – gått upp mellan två och fem procent sedan i våras.

– Rent allmänt är det mer positivt i söder, säger Ulrik Abelson. Där har det lossnat och blivit betydligt bättre fart på marknaden det senaste halvåret. Framför allt rena produktionsfastigheter, fastigheter utan byggnader, går bra. En gammal ladugård får man ofta bara marginellt extra betalt för. Likaså om det står ett äldre boningshus med större eller mindre eftersatt underhåll på fastigheten.

Objekt nära tätorter är lättare att sälja, i utpräglad skogsbygd kan det vara mer svårsålt, menar Ulrik Abelson. Att det är färre spekulanter gör att prisspridningen ökar mellan objekten. Blir det budgivning kan priset sticka iväg, men ibland blir det överhuvudtaget ingen budgivning alls.

– Jag brukar räkna med att det krävs helst tre intressenter för att buden ska pressas uppåt. Men så är det inte alltid i dagens marknadsläge. Finns det grannar som vill göra ett tilläggsköp och förvärva fastigheten blir försäljningen ofta smidigare.

Marknaden för virke är också relativt god i södra Sverige. Sågverken går bra och betalar bra för råvaran. Det bidrar till ökade virkesintäkter och stigande avkastningsvärde vilket gör att skogsindex i södra Sverige sjunker.

– Virkespriserna har gått upp mer än fastighetspriserna i södra Sverige, säger Ulrik Abelson. Min bedömning för det närmsta halvåret är att virkespriserna ligger kvar på nuvarande nivå, medan skogsmarkspriserna fortsätter öka i södra Sverige, men att det i Norrland kommer vara stillastående markpriser.

I norr står avkastningsvärdet stilla eller backar. Det är prismässigt en stillastående virkesmarknad i Mellannorrland där stormarna Ivar och Hilde härjade.

– Stormarna har definitivt påverkat priset på virke där. I stormområdet har man inte fått del av de prisökningar som skett över landet i övrigt. Det finns avsättning för stormvirket, men det stora utbudet har medfört oförändrade priser.

I norr är också tillskottet av nya skogsägare litet eller noll, vilket ytterligare minskar antalet spekulanter på skogsfastigheter.

Ulrik Abelsons värdering av dagsläget är att det är köpläge för skogsfastigheter både i södra och norra Sverige; antalet spekulanter är relativt få, och den som gör en grundlig analys av pris, virkesförråd och annat kan göra en bra affär.

– I Norrland, och framför allt i området där stormarna Hilde och Ivar drog fram, tror jag dock att säljarna kan ha fördel av att avvakta en bättre fungerande virkesmarknad, vilket borde ske under andra kvartalet 2015.

Det här är Skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärde för virket får man en kvot som kan användas i jämförelser med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Via taggen Skogsindex (uppe till höger på sidan) hittar du alltid aktuell uppdatering av Skogsindex.

Läs mer om vår tjänst Fastighetsförmedling

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.