Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsindex: Fastighetsmarknaden har vänt uppåt

– Det har vänt. Vi ser en försiktig ökning av priserna på skogsfastigheter i hela landet. Så sammanfattar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson marknadsläget i början av mars 2015

Priset på skogsfastigheter ökar, även om ökningen är tämligen måttlig. Tendensen är en prisökning i hela Sverige. Det framgår av Skogssällskapets Skogsindex för våren 2015. Skogsindex är kvoten av marknadspriset för en skogsfastighet dividerad med avkastningsvärdet. Skogsindex per 1 mars ökar generellt i hela landet.

Det är ganska måttliga prisökningar på skogsfastigheter det rör sig om – i snitt mellan 5–10 kr/m3sk, vilket motsvarar någon procents uppgång. I stormområdet kring Hilde/Ivar ser vi att försäkringsersättningar och virkesintäkter gör en del markägare likvida och köpvilliga.

Avkastningsvärdet ligger i stort på oförändrade nivåer. Endast i Götaland har sågtimmerpriset backat, och därmed avkastningsvärdet, en del sedan i höstas.

En långsiktig tendens är att andelen nya skogsägare har ökat succesivt över tiden. Det gör att det kommer in fler köpare av skogsfastigheter. Men fortfarande är det mest grannar som köper och bjuder på skogsfastigheter som är till salu.

– När två eller flera grannar, och kanske en ny aktör, bjuder på en fastighet, är det inte förvånande att försäljningspriset pressas uppåt som allra mest, kommenterar Ulrik Abelson.

Han menar att prisuppgången på skogsfastigheter kan ha flera orsaker. En förklaring är givetvis de låga räntorna. Han framhåller också att de flesta bedömare just nu ser positivt på hur ekonomin i allmänhet kommer att utvecklas den närmaste framtiden. Den allmänna prisökning inom andra segment på fastighetsmarknaden, med bland annat stigande priser för villor och bostadsrätter, leder gärna till en allmän förväntan på ökade priser även på skogsfastigheter.

Som tidigare är det fortsatt stor prisspridning mellan objekten. En välskött fastighet nära en större tätort säljs till ofta till högre pris än en lika välskött fastighet i glesbygd, eller en fastighet som ligger mer än 15 mil från en större tätort.

Utbudet av fastigheter är relativt gott, och våren är samtidigt traditionellt den årstid då flest objekt kommer ut till försäljning. I vissa områden där objekten är få och efterfrågan stark – som i Stockholmsområdet – kan priserna skjuta i höjden. Där ser vi också en prispremie på sammanhängande areal med bra arrondering; något som bitvis tycks väga tyngre än skogstillståndet.

– Mitt första råd till köparna är att – som alltid – analysera de viktiga parametrarna. Hur är skogstillståndet? Vilken bonitet har fastigheten? Hur är skogarna skötta, krävs det mycket skogsvård? Undersök möjligheterna till finansieringsavverkning, uthyrning av hus, avstyckningsmöjligheter med mera, säger Ulrik Abelson. Och det är alltid klokt att anlita hjälp; Skogssällskapets fastighetskonsulter, skogsförvaltare och skattekonsulter kan den här typen av frågor.

– Till den som står i begrepp att sälja vill jag säga att de sannolikt inte ska förvänta sig en drastisk prisuppgång den närmsta tiden. Ett gott råd är att förbereda försäljningen i god tid; se till att ha alla papper i ordning, ta fram en ny skogsbruksplan och så vidare. Den som vill sälja i höst bör redan nu ta kontakt med en mäklare.

TEXT: Bosse Jönsson

Det här är skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera). Aktuell uppdatering av Skogsindex hittar du alltid på skogssallskapet.se.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.