Ny våtmark skapar variation och mångfald i Finland

Biologisk mångfald, rekreation och förbättrad vattenkvalitet. Den planerade våtmarken på Söderlångvik gård i Finland ska locka både djur och människor att njuta av ett rikare fågelliv och en spännande variation i växtligheten. 

Siv Vesterlund-Karlsson

Siv Vesterlund-Karlsson

Vid kusten i västra Finland, nära orten Dalsbruk, ligger Söderlångvik gård som håller på att färdigställa en våtmark med målet att bevara och förstärka den biologiska mångfalden. Våtmarken omfattar ett område på 1,7 hektar och har planerats av Skogssällskapet Finland. Till hösten är planen att den ska stå helt färdig.

– Det känns jättespännande! Vi vill bidra till en större mångfald i skogsbruket men också tillföra ett socialt värde. Våtmarken finns i närheten av en befintlig naturstig där människor rör sig för att njuta av naturen. Att kunna bidra med en vacker våtmark till ett välbesökt område känns otroligt roligt, säger Siv Vesterlund-Karlsson, skogsansvarig på Söderlångvik gård.

Lokala fågelskådare engageras

En munk reglerar vattennivån i våtmarker och dammar. Foto: Felicia Yllenius

Med en munk kan vattennivån enkelt regleras. Foto: Felicia Yllenius

Våtmarken får ett varierande djup, med ett maxdjup på 1,4 meter. Små öar, som sticker upp cirka 30 centimeter över vattenytan, bidrar till att skapa ett mosaikliknande landskap. Med hjälp av en så kallad munk kan vattennivån i våtmarken regleras.

– Vi har förväntningar på bland annat ett rikare fågelliv eftersom olika arter kan komma för att hitta mat, skydd och häckningsplatser i våtmarken. Vi har engagerat lokala fågelskådare som kommer att hålla koll på hur utvecklingen i våtmarken framskrider, berättar Siv.

Söderlångvik gård ligger i en kulturhistoriskt unik miljö på Kimitoön och omfattar nästan 7000 hektar mark. Gården ägs av föreningen Konstsamfundet som grundades av gårdens förre ägare, affärsmannen och mecenaten Amos Anderson.

– Vi är en förening som förvaltar ett enormt stort område skog och har därmed ett visst tryck på oss att, vid sidan om det ekonomiska skogsbruket, bedriva ett socialt och ekologiskt skogsbruk. Det är viktigt med variation i skogslandskapet, och vi är stolta över våtmarken och de olika värden som den tillför.

Kantzonerna bidrar till mångfalden

Siv berättar att det inte bara är våtmarkens vattenspegel som är viktig, även kantzonerna kommer att utgöra ett välkommet tillskott i landskapet.

– Det kommer att bli en vacker rekreationsplats med en stor mångfald av trädarter och ett starkt lövinslag som kommer att fullkomligt bädda in platsen i grönska under vår- och sommarhalvåret. Vår önskan är att människor i trakten ska kunna njuta av våtmarken och dess omgivningar, samtidigt som både djur och växter förhoppningsvis ska trivas här.

En lång och aktiv dikningsperiod i Finland har gjort att många våtmarker försvunnit, vilket har lett till att flera arter nu är hotade eller har försvunnit helt. Många börjar nu inse att våtmarkerna behövs för den biologiska mångfalden och vattenkvaliteten, och projekt att återställa dessa pågår runt om i landet. Så är fallet även på Söderlångvik gård.

– Det har funnits en våtmark här en gång i tiden, så det är en typ av restaurering vi håller på med. Våtmarker är oerhört värdefulla för omgivningarna, inte minst för vattenkvaliteten. Vatten från närliggande åkrar kommer nämligen att rinna igenom och komma ut renare på andra sidan tack vare en helt naturlig reningsprocess som sker i våtmarken.

Text: Therese Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.