Öka intresset för den brukade skogen med hjälp av interpretation

Besökare i skogen. Foto: Matilda Holmqvist

Foto: Matilda Holmqvist

Hur kan vi öka intresset för den brukade skogen hos allmänheten? Det var en av frågeställningarna bakom SLU-projektet ”Interpretation och naturvägledning för skogssektorn”, som finansierats av Skogssäll­skapet. Att använda interpretation som metod tror projektledaren Anders Arnell kan vara ett sätt.

Anders Arnell, SLU

Anders Arnell

Interpretation vill få människor att relatera och reflektera, och därefter bilda sig en egen uppfattning.

– Målet med interpretation är att väcka nyfikenhet, intresse och engagemang. Det är inte att ”förmedla en sanning”, säger Anders Arnell, projektledare på Centrum för naturvägledning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Metoden har hittills främst använts i nationalparker och naturreservat när man håller guidade turer, men en enkel skylt i den brukade skogen kan också använda sig av interpretation som arbetssätt.

– Många människor utövar friluftsliv och rekreation i produktionsskog, men har kanske aldrig tänkt på att skogen ägs av någon och att den brukas aktivt, säger Anders Arnell.

Bjud in besökarna till egen reflektion

Svenskt skogsbruk står inför stora utmaningar. Det finns en brist på framtida kompetens inom branschen, eftersom för få unga söker sig till skogliga utbildningar. I samhället pågår dessutom en intensiv debatt som förenklat handlar om skogen gör störst nytta när den brukas aktivt för att få fram förnybara produkter, eller om den bör skyddas för biologisk mångfald och som kolsänka.

– Skogsbranschen har ofta utgått från ett kunskaps­paradigm – att om människor bara visste lika mycket som man vet inom skogsbranschen så skulle folk förstå varför svensk skog brukas på det här sättet. Men riktigt så enkelt är det inte. Det räcker inte med fakta för att människor ska engagera sig och vilja lära sig mer, man måste också ha ett tilltal som utgår från besökaren och som väcker intresse och reflektion. Här kan interpretationens förhållningssätt spela en viktig roll, säger Anders Arnell.

Centralt i interpretation är att ha målgruppen i centrum. Därför är det också viktigt att försöka lära sig mer om vilka besökare man har. Att ha en tydlig agenda, som går ut på att få människor att tycka eller känna en viss sak, går däremot stick i stäv med interpretation som metod. Det handlar istället om att stimulera lärande genom egen reflektion.

– Se besökarna som gäster – du är värden i din skog. Chansen att människor tycker att skogsbruk är intressant ökar ju om man får folk att stanna upp och bilda sig en egen uppfattning, menar Anders Arnell.

Text: Ulrika Lagerlöf

Varför, var, när och hur?

Varför använda interpretation i den brukade skogen?

För att väcka nyfikenhet, intresse och engagemang så att fler människor får en relation till skog och skogsbruk. Uppmuntra människor att lyfta blicken och se sin omgivning, och kanske förstå lite mer om hur landskapet förändras.

Var passar det?

Många människor utövar friluftsliv och rekreation i produktionsskog, och där finns det mycket man kan göra utan att det kostar så mycket pengar. Brukad skog som besöks av människor saknar ofta information överhuvudtaget. Därför kan några enkla skyltar med korta fakta och frågeställningar som manar till egen reflektion räcka långt.

När kan det vara bra att använda interpretation?

När som helst! Idag fokuserar ofta den aktiva kommunikationen med allmänheten på någon åtgärd, till exempel information inför en avverkning. Det är förstås ofta viktigt, men det är också tillfällen som kan uppröra människor. Ta tillfället att engagera och intressera människor för hur det ser ut i den brukade skogen även vid andra tidpunkter.

Skylt vid faunadepå i skogen.

Sätt upp en enkel skylt som ställer frågor till besökaren och ger kunskap om platsen och vad besökaren har framför sig.

Hur kan man göra?

  • Utgå från den unika platsen och fundera över vad som kan lyftas fram just där. Varje plats bär på en mångfald av berättelser, allt från naturfenomen till brukningsmetoder. Det är du som äger eller sköter skogen som känner till dessa bäst.
  • Ta fram enkla skyltar som berättar om skogen och skogsbruket och ställer frågor till besökaren.
  • Sätt upp QR-koder till en hemsida där man kan läsa mer.
  • Markera träd med stigmärken som lotsar besökaren genom skogen.
  • Bjud in lokalt till en guidad tur i din skog.
  • Ta fram en folder om du har en välbesökt skog, med uppgifter som besökaren kan lösa.

Våra tjänster

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.