Hos Ikea blir spån och brännved till möbler

Billy-bokhyllor. Foto: Ikea

Skogssällskapet levererar virke till Ikeas spånskivefabrik vars slutprodukt är PAX-garderober och Billy-bokhyllor. Foto: Ikea

Billy bokhylla och Pax garderober är två av Ikeas
storsäljare som finns i många svenska hem. På Ikea Industry i småländska Hultsfred blir restprodukter från skogsbruket, tillsammans med returträflis, till spånskivor som används i Ikea-möblerna.

Claes Roslund, Business Developer Ikea Components

Claes Roslund

Varje vardag, året om, lämnar 20 långtradare med spånskivor fabriken i Hultsfred för transport till Kättilstorp utanför Falköping där Billy-bokhyllorna tillverkas. Samma volym rullar dagligen in till Pax-fabriken, som ligger i anslutning till spånskiveproduktionen.

– Vi tillverkar tre miljoner spånskivor per år. Till det behövs ofantliga mängder trä, berättar Claes Roslund, Business Developer på Ikea Components.

Claes Roslunds jobb är att köpa in all ved till spånskivefabriken. Virket kommer från Småland, Skåne, Skaraborg och Sörmland. Framför allt är det restprodukter som sågspån och brännved som används.

– Vi försöker köpa allt virke från skogar så nära fabriken som möjligt, men det räcker inte riktigt till, säger Claes Roslund. En viktig del i Ikeas hållbarhetsarbete är att bara använda FSC-certifierat och återvunnet trä.

– Vi vill kunna gå tillbaka och se vilket ursprung träet har. Vi måste ta vårt ansvar och bidra till ett ansvarsfullt skogsbruk, för trä är egentligen det enda material vi har som är förnyelsebart. Där ställer vi höga krav på våra leverantörer, säger Claes Roslund.

Vi köper in extravolymer från Skogssällskapet löpande och har ett väldigt gott samarbete.

Målet är att år 2030 använda 80 procent returträ i produktionen. På Ikea Industry i Hultsfred jobbar man sedan några år tillbaka med att öka andelen returträflis, en
på grund av de höga kvalitetskrav som Ikea ställer på det återvunna materialet har det varit svårt att hitta leverantörer och tillräckligt stora volymer returträ.

– Det senaste året har det dessutom varit ett stort bortfall av returträflis till förbränning, men också av jungfruligt biobränsle. Samtidigt har efterfrågan ökat, därför har vi behövt ersätta returträflisen med rundved. Vi köper in extravolymer från Skogssällskapet löpande och har ett väldigt gott samarbete, säger Claes Roslund.

Totalt behövs motsvarande 620 000 m3fub virke årligen till spånskive­produktionen i Hultsfred. Då står sågspån för 40 procent, rundved för 30 procent och returträflis för 30 procent. Eftersom det har varit brist på brännved har man också köpt in mycket massaved på senare år.

– Det har varit tufft att få tag på material, men det har löst sig och vi har inte behövt stanna fabriken. Nu har vi en ganska bra volym på vedgården, det känns tryggt. Eftersom tillgången varierar över året, så behöver vi ha ett lager på minst 60 000 m3fub, säger Claes Roslund.

Alla träslag fungerar i produktionen, men det är gran som dominerar, följt av tall och mindre volymer lövträd. När virket kommit till anläggningen och mätts in flisas det ner till samma storlek som cellulosaflis. Ved och sågspån lagras på vedgården för att mogna innan de går in i processen. Inne i fabriken siktas sågspånet för att få fram rätt fraktionsstorlek och sedan blandas det med flis och returträflis.

– De lite större stickorna hamnar mitt inne i spånskivan och ytterst ligger sågspånet, för att ytan ska bli jämn och fin. Materialet blandas med lim och går in i en press där det komprimeras med värme, och ut kommer spånskivor som är mellan 18 och 22 mm tjocka.

Materialmixen ser lite olika ut om spånskivorna ska bli till hyllplan eller stommar.

– Det är inte bara en homogen spånskiva, på vissa delar är materialet mer poröst och på andra områden, till exempel där skruvar och beslag ska fästas, är materialet mer komprimerat och starkare. På så sätt kan vi både hålla nere vikten på skivorna och produktionskostnaden samtidigt som vi minimerar materialåtgången, förklarar Claes Roslund.

NÄR SPÅNSKIVORNA HAR kylts ned på lagret skickas de vidare för att antingen bli till Billy-bokhyllor eller Pax-garderober. Skivorna folieras och kapas till rätt storlekar, hål borras och möblerna hamnar tillsammans med monteringsanvisning, skruvar och beslag i sina platta paket för transport till Ikea-varuhus i Sverige och övriga Europa.

– Det är en väldigt automatiserad process. Vi är cirka 150 medarbetare i spånskivefabriken och lika många i fabriken där vi tillverkar Pax-garderoben, fabrikerna går i femskift alla dagar. Totalt tillverkar vi 3,1 miljoner garderober varje år, säger Claes Roslund.

Text: Monica Forsberg

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.