Virkesexport skapar nya möjligheter för skogsägare

Hanna Flink, produktions- och virkesansvarig på Skogssällskapet. Foto: Samuel Unéus

"Om det finns stor efterfrågan utomlands kan du som säljare få ett bättre pris för ditt virke. Jag tror att det är nyttigt och bra med konkurrens", säger Hanna Flink, produktions- och virkesansvarig på Skogssällskapet. Foto: Samuel Unéus

I Sverige finns det gott om inhemska köpare av virke, men genom att vända blicken mot utlandet öppnas
fler möjliga försäljningskanaler. Skogssällskapets Hanna Flink berättar om konkurrensfördelarna med att exportera sitt virke, hur processen går till och hur efterfrågan i Europa ser ut just nu.

Hanna Flink är produktions- och virkesansvarig på Skogssällskapet, med ansvar för Uppland och Västmanland. Hon uppskattar att drygt 20 procent av virket i hennes område går på export. Virket som exporteras kommer både från Skogssällskapets egna fastigheter och från förvaltningskunder.

– Vi gör varje år en budget så att vi vet hur mycket virke vi kan förväntas avverka hos varje förvaltningskund. Vi säljer virket dels till inhemsk industri, dels på exportmarknaden för att skapa ett så högt mervärde som möjligt för våra förvaltningskunder. Det virke som exporteras är timmer, massaved och bränsleved, säger hon.

Export via Hargshamn norr om Norrtälje

Exportaffären går till så att Skogssällskapet kontaktar köpare för att se vilka behov som finns. Planeringen av exporten tar allt från några veckor till ett halvår, det beror på om det är en inarbetad affär sedan tidigare, berättar Hanna Flink.

– Transporten sker med båt, i mitt område görs det nästan alltid från Hargshamn norr om Norrtälje. När allt är bestämt ser jag till att virket kapas i rätt längder och dimensioner utifrån köparens önskemål och finns på plats innan båten kommer in till hamnen. Innan båten kommer mäts virket av Biometria i en mätanordning bestående av kameror, det är den mätningen som priset sedan grundas på. Virket lagras på ytor som vi hyr i hamnen, sedan lastas det på båten av personal i hamnen. Jag för en dialog med dem angående hur många sortiment som ska lastas, om virket får blandas eller inte samt vilken volym som ska på båten.

Hargshamn. Foto: Samuel Unéus

Från Hargshamn norr om Norrtälje sker merparten av båttransporterna som Hanna Flink ansvarar för.

"Free on board"

När virket har lastats på båten övergår ansvaret till köparen, det kallas att man säljer ”free on board”. Virket som Hanna Flink ansvarar för säljs ofta till sågverk, värmeverk och pappers- och massaindustri i länderna runt Östersjön.

– Vi på Skogssällskapet försöker ha ett helhetsperspektiv. Den inhemska marknaden är viktig men det finns även goda möjligheter på exportmarknaden. Om det finns stor efterfrågan utomlands kan du som säljare få ett bättre pris för ditt virke. Jag tror att det är nyttigt och bra med konkurrens.

Skogssällskapet är fristående från ägarintressen i sågverk och industri, något som Hanna Flink menar innebär fördelar för kunderna.

– Vi är inte beroende av att försörja en industri utan kan ge våra kunder neutrala råd när det gäller skötseln av deras fastigheter. Skogsägarens mål och fastighetens förutsättningar ska ju vara utgångspunkten, inte industrins aktuella behov av råvara.

Hanna Flink, produktions- och virkesansvarig på Skogssällskapet. Foto: Samuel Unéus

Foto: Samuel Unéus

Hur ser efterfrågan på virke ut just nu?

– Den är just nu relativt god, vi har mer eller mindre samma efterfrågan på timmer som i somras. Samtidigt finns det orosmoln i och med inflationen och att husleverantörer inte får så många beställningar som tidigare. Det finns en stor efterfrågan på massaved och bränsleved men det är svårt att veta hur länge det håller i sig. Det är en stor och komplex fråga och det kan vända från en vecka till en annan beroende på hur energipriserna och kriget i Ukraina utvecklas.

Det rådande osäkra utrikespolitiska läget har fått konsekvenser för många industrier, och virkesindustrin är inget undantag.

– Eftersom exporten från Ryssland helt har strypts så har de aktörer som tidigare importerade stora volymer från Ryssland behövt titta på andra alternativ. FSC och PEFC, våra två skogliga certifieringar, har dragit in alla skogsbrukscertifikat i Ryssland och Belarus. Det innebär att aktörer som använder råvara från de två länderna inte kan sälja sina produkter som certifierade, vilket har gjort det mer eller mindre omöjligt för länderna att exportera virke. Även den rådande energisituationen som är kopplad till invasionen av Ukraina påverkar efterfrågan från Europa, inte minst på bränsleråvara.

Vad är ditt tips till skogsägare som är nyfikna på att exportera sitt virke?

– Då tycker jag man ska kontakta Skogssällskapet och påbörja en dialog med oss. Skogssällskapet är inte bara en virkesköpande aktör utan erbjuder skogsägarna
en helhetslösning kring deras brukande av fastigheten där virkesaffären är en del av den. Anledningen till att Skogssällskapet exporterar virke är för att hitta möjligheter att skapa ett mervärde åt våra förvaltningskunder.

Text: Elsa Sjögren

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.