Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Hållbarhets­redovisning

Här kan du läsa Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022.

Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022

Denna hållbarhetsredovisning omfattar verksamhet som bedrivs inom Stiftelsen Skogssällskapet (organisationsnummer: 857201–5546) och dess helägda bolag i Sverige under verksamhetsåret
1 januari till 31 december 2022.
I redovisningen ingår också i vissa delar verksamhet som bedrivs hos våra förvaltningskunder, det vill säga på mark som inte ägs av
Skogssällskapet. Detta framgår i detalj i respektive avsnitt.

Har du frågor? Kontakta:

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef

08-789 89 62

karin.fallman@skogssallskapet.se