Förlängning av beviljat projekt

I den händelse det beviljade projektet avviker från tidsplanen kan du som projektansvarig ansöka om att förlänga projektet.

Uppkommen avvikelse från den tids- och aktivitetsplan som angetts i steg 2-ansökan för det beviljat projektet ska omgående kommuniceras per e-post med överenskommen kontaktperson på Skogssällskapet, så att beslut kan fattas om projektets fortsättning. I ansökan om förlängning anges följande information:

  1. Beskriv anledningen till att projektet behöver förlängas.
  2. Ange ny tid för projektets slut då slutrapportering kan göras.

Om begäran bedöms vara rimlig medges uppskov och projektet förlängs. I de flesta fall tecknas då ett tilläggsavtal om villkoren för förlängningen av projektet.