Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Våra närstående stiftelser

Kala aspar mot blå himmel

Stiftelsen Skogssällskapet har fyra närstående stiftelser. Gemensamt för dessa är att de har en nära samverkan med Stiftelsen Skogssällskapet in­skrivet i sina respektive stadgar.

Länkar till närstående stiftelser:

Ansökan till Hildur & Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning, Stiftelsen Stina Werners fond samt Stiftelsen Anna & Gunnar Vidfeldts fond för biologisk forskning

Ansökan till Hildur & Sven Wingquists stiftelse, Stiftelsen Stina Werners fond samt Stiftelsen Anna & Gunnar Vidfelts fond görs från och med 2018-års utlysning online i anslags­systemet SBS Manager. För att påbörja din ansökan till en av ovanstående stiftelser måste du först skapa ett konto och logga in i anslagssystemetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att detta är samma anslagssystem som Stiftelsen Skogs­säll­skapet nyttjar, men en annan inloggningssida. Observera också att även om du har ett inloggningskonto i Stiftelsen Skogssällskapets anslagssystem måste du skapa ett nytt konto i de närstående stiftelsernas anslagssystem!

Ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe

Ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe lämnas inte in via anslags­systemet, utan sökande av anslag från Stiftelsen Petersson-Grebbe ombedes inkomma med pappersansökan i 1 original samt 5 st kopior.

Handlingarna postas till Skogssällskapets anslagskoordinator på adressen: Skogssällskapet, Maria Nord, Ulls väg 29A, 756 51 Uppsala.

Observera att ansökans kuvert ska vara poststämplad senast den 16:e november 2018 för att komma med i beredningen av ansökningarna.

Vid ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe ska ansökans första sida utgå från en komplett ifylld blankett för ansökan. Blanketten som ska fyllas i finns att ladda ner i Word-format här nedanför.

Projektet ska även beskrivas enligt följande delar:

 • Bakgrund – beskrivning av den problembakgrund som motiverar projektet samt den/de vetenskapliga infallsvinklar som projektet innehåller.
 • Syfte – beskrivning av vad projektet avser att åstadkomma, gärna med koppling till frågeställningar eller hypoteser.
 • Metod – beskrivning av vetenskapliga metoder samt den typ av data som planerar att insamlas/användas.
 • Forskningsmiljö – beskrivning av vilka som kommer att medverka i projektet.
 • Preliminär plan för kommunikation och nyttiggörande av projektens resultat.
 • Budget och tidplan för projektet. I budgeten ska personal- respektive projektkostnader särskiljas. Ersättning för s.k. overheadkostnader får uppgå till högst 20 %.
 • Referenser.
 • Se i övrigt Stiftelsen Petersson-Grebbes webbplats.
 • Ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe ska, utöver ifylld blankett (se nedan), innehålla en beskrivning enligt ovan (max 5 sidor) samt kortfattad meritförteckning inkl. publikationer (max 2 sidor).
 • Ansökan ska skickas in via post till Skogssällskapets anslags­koordinator på adressen: Skogssällskapet, Maria Nord, Ulls väg 29A, 756 51 Uppsala.

Mer information gällande ansökan till de närstående stiftelserna finns i anslagshandboken och i den aktuella utlysningen.

Blankett för ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe

Blankett för ansökan till Stiftelsen Petersson-Grebbe (Word-format)Word

Kontakter för anslagsverksamheten hos de närstående stiftelserna

Carl Kling

Ulf Ekström

ulf.ekstrom@skogssallskapet.se

031-33 56 624

Ulf är kontaktperson för:

 • Stiftelsen Stina Werners fond
 • Stiftelsen Petersson-Grebbe
 • Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning
Carl Kling

Hans-Jöran Hildingsson

hans-joran.hildingsson@skogssallskapet.se

031-33 56 631

Hans-Jöran är kontaktperson för:

 • Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning