Våra närstående stiftelser

Kala aspar mot blå himmel

Stiftelsen Skogssällskapet har fyra närstående stiftelser. Gemensamt för dessa är att de har en nära samverkan med Stiftelsen Skogssällskapet in­skrivet i sina respektive stadgar.

Länkar till närstående stiftelser:

Ansökan till Hildur & Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning, Stiftelsen Stina Werners fond samt Stiftelsen Anna & Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning

Ansökan till Hildur & Sven Wingquists stiftelse, Stiftelsen Stina Werners fond samt Stiftelsen Anna & Gunnar Vidfelts fond görs online i anslags­systemet SBS Manager. För att påbörja din ansökan till en av ovanstående stiftelser måste du först skapa ett konto och logga in i anslagssystemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att detta är samma anslagssystem som Stiftelsen Skogs­säll­skapet nyttjar, men en annan inloggningssida. Observera också att även om du har ett inloggningskonto i Stiftelsen Skogssällskapets anslagssystem måste du skapa ett nytt konto i de närstående stiftelsernas anslagssystem!

Mer information gällande ansökan till de närstående stiftelserna finns i anslagshandboken och i den aktuella utlysningen.