Specialbestånd kräver specialaffär – kustgranen fick åka till Kina

Med hjälp av en specialgrip på timmerbilen lastades de nästan 12 meter långa stockarna direkt in i containrar och kördes sedan till hamnen. Foto: Johan Söderqvist

Amerikansk kustgran, eller Abies grandis, är ett ståtligt träd. Så ståtligt att det blir 35 meter högt på 60 år, och att virket blir för grovt för de allra flesta svenska sågverk. När Skogssällskapet skulle avverka ett bestånd av kustgran fanns först ingen köpare. Men vägen öppnades till Kina – via Danmark.

Johan Söderqvist, skogsförvaltare på Skogssällskapet

Johan Söderqvist

– Det är ett jätteträd med svenska mått mätt. Vi var tvungna att fälla med motorsåg eftersom stammarna var för grova för skördaren, berättar Johan Söderqvist, skogsförvaltare på Skogssällskapet.

Träden stod i ett gammalt arboretum på en av Skogssällskapets egna fastigheter, precis vid Hallandsåsen. Den förre ägaren hade antagligen planterat kustgranen för att kunna studera hur de växte. Beståndet hade varit avverkningsanmält i två år, i väntan på rätt köpare. För klockan tickade för de stora träden, som hade blivit stormkänsliga med åren.

Stormfälld kustgran

Stormar hade fällt en stor del av kustgranarna. Foto: Johan Söderqvist

– Det var jag som sa ”nu kör vi”, för nästa tuffa storm hade hela beståndet lagt sig ner, berättar Johan.

Det danska företaget som köpte virket sålde det vidare till Kina och Indien som byggvirke. På de 2,6 hektaren var det 1,1 hektar träd som avverkades, resten hade successivt blåst ner i olika stormar. Avverkningen gav 580 kubikmeter långtimmer – tolv meter långa stockar som lastades i containrar och skeppades iväg med båt. Resten blev virke till lastpallar. Sammanlagt 1 000 kubikmeter fanns att hämta ut på de 1,1 hektaren.

– I bara en stock fanns det fyra kubikmeter virke, och eftersom de är så stora blev stockarna otroligt raka och fina – de smalnar nästan in alls av, berättar Johan Söderqvist.

Mats Svensson framför det enorma långtimret.

Mats Svensson är driftsledare och genomförde huggningen tillsammans med tre av Skogssällskapets skogsarbetare. Foto: Johan Söderqvist

Snabbväxande men mjuka

Kustgran är snabbväxande, och träden blir höga och grova. Samtidigt är de rätt så mjuka i virket.

– De är så sköra att de absolut inte får fällas på varandra, då knäcks de. Jag har jobbat i 36 år med skog, och det här är bara andra gången jag avverkar så stora granar, berättar Mats Svensson, driftsledare för Skogssällskapet i södra Sverige.

Mats ledde arbetet med den manuella avverkningen tillsammans med tre av Skogssällskapets skogsarbetare.

– Vi kapade dem till 11,8 meter långa stockar. Varje stock mätte vi individuellt. Sen fick skotaren komma och släpa ut timret eftersom de var för tunga att lasta upp på vagnen, berättar Mats.

Skotaren drog upp stockarna till vägen. Där hämtades de upp och kördes till en omlastningsplats för att sedan lastas direkt in i containrarna med hjälp av en timmerbil med specialgrip.

– Tack vare att vi var ett bra team som är vana att arbeta tillsammans så flöt arbetet på väldigt bra, säger Mats Svensson.

Specialbestånd kräver kontakter

– Vi fick vänta ett tag innan rätt möjlighet dök upp, men nu har vi fått upp bra kontakter för den här typen av avverkning, säger Johan Söderqvist. Det lönar sig att vara enträgen!

Kvar på Solberget står nu ett självföryngrat bestånd av kustgran, vissa redan ett par meter höga.

– Min tanke är att vi ska dra nytta av självföryngringen och fortsätta med kustgran på den marken, säger Johan Söderqvist.

För trots allt krånglande så blev det ändå en lönsam affär.

– Du har visserligen ett högre timmerpris på grantimmer i Sverige än vad vi fick betalt för kustgranen, men du har samtidigt en betydligt lägre volym. Med kustgran får du oerhört mycket volym på kort tid, utmaningen är att hitta rätt köpare, säger Johan Söderqvist.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Amerikansk kustgran

Amerikansk kustgran. Foto: Johan Söderqvist

Exotiska trädslag i de svenska skogarna

Kustgran, Abies grandis, har sin naturliga hemvist i Nordamerika och odlas i begränsad omfattning i Sverige. De flesta bestånden finns i södra delarna av landet. Trädslaget har en hög volymproduktion men virkeskvaliteten anses vara relativt låg. Andra exotiska trädslag som återfinns i de svenska skogarna är bland annat douglasgran, hybridasp, hybridlärk och sykomorlönn.

Det finns ekologiska risker med att introducera exotiska trädslag, något som bland annat lyfts fram av SLU, Sverige lantbruksuniversitet. Samtidigt gör ett förändrat klimat att möjligheterna att odla nya trädslag ökar i Sverige.

Läs mer i rapporten ”Ekologiska risker med exotiska trädslag” i Fakta skog från SLU, 2013 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.