Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Marie Larsson-Stern om SKA 15: Dagens skogsbruk är gammalt skogsbruk

Framtidens skogsskötsel kommer att göra det möjligt att öka skogens tillväxt, menar Marie Larsson-Stern. Foto: Skogenbild

Det är fel att begränsa analysen i SKA 15 genom att förutsätta att skogen ska fortsätta brukas med dagens metoder, säger Marie Larsson-Stern, forskningschef på Skogforsk.

Marie Larsson-Stern

En av grundförutsättningarna i de sex scenarierna i SKA 15 är att skogen de närmaste 100 åren kommer att brukas som i dag. Det leder fel, av flera orsaker, anser Marie Larsson-Stern.

– Därmed tar man inte hänsyn till nya brukningsmetoder, ny forskning och nytt plantmaterial, säger hon.

– Om vi ska ställa om till ett långsiktigt hållbart och biobaserat
samhälle – och därmed också till hållbart skogsbruk – kommer det att finnas ett behov av ökad tillgång på skogsråvara. Det kommer rimligen inte enbart att handla om ”dagens skogsbruk”, som är det begrepp som rapporten SKA 15 använder, säger Marie Larsson-Stern.

– Vill vi dessutom, i genomsnitt, verka för en mer varierad skogsskötsel som leder till att vi på vissa håll minskar skogsavverkningen betyder det att vi på vissa håll kan behöva öka tillväxten för att öka kolinbindning och möjliggöra ökade virkesuttag. Det borde man väga in i scenarierna i SKA 15.

Begreppet ”dagens skogsbruk” betyder, enligt SKA 15, det skogsbruk som fanns ungefär 2010.

– Det finns med ett scenario som visar på konsekvenserna av att dubbla naturvårdsarealerna, och då bör man också ha med ett som visar på möjligheterna med att öka tillväxten. Det bör bygga på till exempel förbättrad skogsskötsel inklusive användning av de bästa, förädlade plantorna och vegetativt förökade plantor. Det skulle medföra ytterligare ett antal miljoner kubikmeter, jämfört med dagens volymer. Ett sådant scenario borde också väga in betydelsen av andra tillväxthöjande åtgärder och nya trädslag i den svenska skogen.

Marie Larsson-Stern påpekar att ett sådant scenario fanns med i SKA 08, och hon tycker att det känns märkligt att behöva hänvisa till den gamla undersökningen.

– Har man inte med de här perspektiven går det inte att visa den tillväxtpotential som faktiskt finns. Det tycker jag blir missvisande.

TEXT: Bosse Jönsson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.