Så förhandlar du med banken

Två personer skakar hand. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Funderar du på att köpa skog – eller vill du utöka ditt befintliga skogsinnehav? Skogssällskapets regionchef Carl-Johan Bengtsson har god erfarenhet från banksektorn och vet hur du ska gå tillväga för att förhandla fram bra villkor hos banken.

Carl-Johan Bengtsson, regionchef på Skogssällskapet i södra Götaland. Foto: Ulrika Lagerlöf

Carl-Johan Bengtsson.

Innan Carl-Johan Bengtsson började jobba som regionchef för Skogs­sällskapet i södra Götaland jobbade han på Landshypotek bank vars primära fokus är att bistå den gröna näringen. Han har därmed gedigen erfarenhet av att hjälpa skogsägare med finansiering. Här tipsar han om hur du ska förbereda dig inför bankmötet för att få så bra villkor som möjligt när du ansöker om ett nytt lån.

Var ute i god tid

När du står i begrepp att köpa en fastighet, ta kontakt med banken i god tid. Oavsett vilken bank du väljer är det här en omfattande process som tar tid. Banken måste få möjlighet att sätta sig in i ärendet.

Ha en uppdaterad skogsbruksplan

Om du ska köpa skog är det viktigt att du har med dig en uppdaterad skogsbruksplan till bankmötet. Det är genom skogsbruksplanen som banken bland annat räknar på fastighetens återbetalningsförmåga och bedömer hur hög belåning fastigheten klarar av – alltså hur mycket skogen kan bära i räntekostnader, amortering och hur stort kapital­tillskott som eventuellt behövs. Vid förvärv ska en skogsbruksplan helst vara ny, eller i alla fall ajourförd till dags datum.

Gör din hemläxa

Se över din egen ekonomi så att du är beredd på att svara på frågor. Överlag ökar det trovärdigheten om du är seriös, påläst och vet vad du vill med ditt köp. Bankerna räknar striktare och hårdare i dag, så ju mer påläst du är, desto bättre chanser har du till bra villkor. Några frågor som brukar komma vid kreditansökan rör organisationen för ägandet, återbetalningsförmåga, befintliga krediter och belåningsgrad på fastigheten.

Ha kunskap om hur banken räknar

När en bank räknar på en fastighet för att bedöma din möjlighet till belåning tittar de bland annat på två olika aspekter: återbetalnings­förmåga och säkerhet. Detta är viktigt att ha kunskap om.

Återbetalningsförmåga:

Här tittar banken på skogens återbetalningsförmåga. Hur mycket är möjligt att avverka över tid och vad uppgår tillväxten till under motsvarande period? Alltså: Hur mycket ränta och amortering klarar fastigheten av att betala under en tioårsperiod? Observera att bankerna räknar med en högre kalkylränta än vad din faktiska ränta uppgår till – allt för att simulera din uthållighet vid en eventuell ränteuppgång. Det är ovanligt att en fastighet klarar av mer än 40-50 procents belåningsgrad. Därför krävs nästan alltid en kompletterande inkomst för att kunna visa en fullgod återbetalningsförmåga, till exempel tjänsteinkomst eller annan verksamhetsinkomst. Därför är det viktigt att du har med dig underlag som stärker din totala inkomst. Om du bedriver annan verksamhet bör du exempelvis ta med dina två senaste bokslut. Ju mer relevant material, desto bättre underbyggt kreditärende!

Säkerhet:

I grunden brukar en näringsfastighet belånas upp till 75 procent av marknads­värdet, detta till skillnad mot privatboende som ofta kan belånas upp till 85 procent. Men banken gör stor skillnad på avverknings­mogen skog och ungskog. I regel tillåter inte banken att man pantsätter den avverkningsmogna skogen, detta då det innebär för stora risker eftersom den kan blåsa ner i en storm när som helst. Dessutom är skogen inte öronmärkt, vilket innebär att markägaren kan avverka den när som helst.

Var stolt över skogen!

Många banker är intresserade av skog i dag, det är en trygg och grön investering som har en positiv miljöpåverkan. Så i mötet med banken ska du vara stolt och veta att du har en värdefull produkt! Därför ska du inte bara acceptera ett första förslag på ränta, ofta kan du argumentera för lägre. Och kontakta minst ett par olika aktörer innan du fattar beslut. Om du har möjlighet att certifiera din skog kan du ytterligare stärka dina argument och få bättre lånevillkor.

Lär känna din skog ordentligt

Var noggrann med det du ska köpa. Kontrollera kvaliteten med hjälp av skogsbruksplanen – stämmer allting? Besök gärna de virkesrika bestånden och kolla upp eventuell naturhänsyn och nyckelbiotoper så att du vet om det är någonting som kan komma att påverka det ekonomiska värdet på ditt köp. Läs även på om ransoneringsreglerna – får du avverka så mycket som du har tänkt?

Be om hjälp!

Har du bestämt dig för att investera i skog men känner dig osäker på hur du ska ordna finansieringen? Skogssällskapet har en tjänst som heter Skogsprognos och som ger dig precis det underlag som banken efterfrågar.

Text: Malin Letser

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.