Guide: Investera i skog

Illustration över pengar och skog. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Går du i tankar på att investera i skog, men tycker det verkar svårt? Lugn! Vi guidar dig genom de olika stegen och tipsar om vad du ska tänka på både innan och efter att du gjort din investering.

Skogsägande kan se ut på många olika sätt och intresset för att investera i skog ökar. För somliga handlar det om en ren investering medan det för andra är själva livsstilen som lockar. Men hur går man till väga – och var börjar man?

1. Sätt dig in i marknaden

Det finns relativt många fastigheter ute till försäljning så avgränsa gärna ditt sökande för att kunna göra rationella val. Läs prospekt och skogsbruksplan noggrant och välj ut ett par starka kandidater. Då får du en första känsla av om någon av dessa fastigheter uppfyller dina krav.

2. Bestäm var i landet du vill köpa

Ta med i beräkningen de risker och skilda förutsättningar som gäller i olika delar av landet. Till exempel är granbarkborren vanligare i södra och mellersta Sverige än i norra. I södra Sverige finns även en större utsatthet för stormar. Samtidigt ökar riskerna för älgbetesskador ju längre norrut du kommer, och i fjällnära skog kan du behöva förhålla dig till hårdare regler när det gäller skogsbruk och avverkning. Skogsfastigheterna är billigare i norra delen av landet, men skogen växer i gengäld långsammare.

Det finns med andra ord för- och nackdelar med alla regioner, men det viktigaste är att du har tänkt igenom vilka värden som är viktiga för dig och vilka förutsättningar du har.

3. Ge dig ut på fältet

I nästa steg börjar det bli på riktigt – då är det dags att besöka fastigheten fysiskt. Men är man nybörjare kan det vara svårt att veta vad man ska titta efter. Ta därför med en skogskunnig person som guide. Fältbesöket är det absolut viktigaste steget i investeringsprocessen. Det går att göra research och lusläsa skogsbruksplaner, men det är genom att vara på plats som du märker hur fastigheten skötts och, inte minst, om du får rätt känsla i magen. En skogskunnig person kan bedöma saker som till exempel utförandet av röjningar och gallringar,
och i vilket skick skogsbilvägarna är. Dessa investeringar i skogsbruket är ofta ganska kostsamma, och om de är utförda är det mycket positivt – men det kan vara sådant som andra spekulanter missar.

4. Involvera banken tidigt

Som skogsägare blir du per automatik enskild näringsidkare, vilket innebär särskilda regler. Det innebär också att din privatekonomi och skogens ekonomi blir tätt sammankopplade. Banken kommer att titta på den totala betalnings­förmågan på lånet och jämföra det med fastighetens säkerhet och kassaflöde. Det finns skogskunniga på de flesta banker runt om i landet, så se till att du hittar en person med god lokalkännedom om fastigheter i den region du vill investera i.

5. Förhandla med banken

Med moderna analysverktyg går det att få en bra bild över vilka intäkter och kostnader som skogsfastigheten kommer att generera under årtionden framåt. I prognoserna är ofta ränta och amorteringar med i beräkningen, vilket gör att du kan se hur kassaflödet förändras om räntan går upp. Den här typen av analyser, som bland annat Skogssällskapet erbjuder, är mycket uppskattade av bankerna då de utgör ett bra underlag för banklånet.

6. Lär känna din nya skogsfastighet

När fastigheten är din kan du antingen luta dig tillbaka och låta andra ta hand om förvaltningen, eller själv vara aktiv i skogens skötsel – eller något mitt emellan. Du behöver inte heller bestämma dig direkt. Skogen växer långsamt, så du har tid på dig att läsa på, ta in rådgivning och sätta dig in i skogsbruket. Det finns många duktiga aktörer som kan hjälpa dig att komma i gång och ge råd på vägen. Många tycker att det är roligt och givande att vara aktiv och utföra vissa åtgärder själv, till exempel plantering och röjning, men när det kommer till större åtgärder som gallring och avverkning väljer de flesta att överlåta det till proffs. Skattereglerna för den enskilda firman är väldigt förmånliga – men krångliga. Ett tips är att anlita
professionell hjälp för till exempel bokföring och deklaration för att få så stor behållning som möjligt av fastigheten utan att behöva betala för mycket i skatt. Att ta hjälp är väl investerade pengar som dessutom frigör tid till annat.

7. Planera långsiktigt

Vare sig man vill göra mycket själv eller anlita en förvaltare som tar hand om allt kan det vara intressant att veta hur skogen kommer att utvecklas på sikt – inte minst vid samägande. Hos Skogssällskapet kallas det här för Skogsstrategi, vilket ger en bild av hur din skog och dess värden kommer att utvecklas upp till 100 år framåt i tiden. Du får veta hur mycket pengar du kan ta ut från skogen när det är dags för pension, eller hur skogen kommer att se ut när barnen tar över. Äger
du skogen tillsammans med andra är det här extra värdefullt – med en långsiktig plan och en gemensam grund att stå på blir det enklare att fatta beslut kring skogen.

Skogsstrategier i all ära – men vad kan man förvänta sig i avkastning av sin investering?

När du äger en skogsfastighet får du direktavkastning i form av intäkter från avverkningar och gallringar, minus kostnader för ränta och skogsvård. Det är fastighetens kassaflöde. Du har också en tillväxt på fastigheten. Skogen växer hela tiden, vilket innebär att din investering hela tiden växer oavsett vad som händer med världsekonomin. Lägger du ihop de två delarna får du totalavkastningen, och den ligger i snitt över hela landet på runt 2–3 procent. Det är bra siffror med hänsyn till att det är en relativt säker placering.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.