Björn Ferry och Heidi Andersson har skogen som pensions­sparande

Björn Ferry och Heidi Andersson. Foto: Pressbild

Foto: Pressbild

Hallå där med Heidi Andersson och Björn Ferry, före detta elitidrottare som idag lever på sina personliga varumärken, skogsbruk och investeringar.

Varför äger ni skog?

– Det är meningsfullt, klimatsmart och roligt. Vi har skogen i stället för traditionellt pensionssparande eftersom det är roligare: vi har underhållning i form av röjning, hackspettsinventeringar, skogsutflykter, jakt och bärplockning på egna marker tills döden skiljer oss åt. Dessutom vill vi hellre att vårt samhälle byggs upp med träråvara än med fossil råvara. Vi tror också att värdeutvecklingen på skogsmark kommer att fortsätta.

Hur tjänar ni pengar på den?

– Vårt huvudfokus är värdeutveckling, inte direktavkastning. Genom att bygga upp virkesförrådet och underhålla infrastrukturen på fastigheterna ökar vi successivt värdet och handlingsalternativen för framtida ägare, men vi avverkar också när det är lämpligt och har även fått inkomster genom ersättning för biotopskydd på områden med äldre skyddsvärd skog där det finns livsmiljöer som har stor betydelse för växt- och djurarter.

Vilka värden är viktiga för er som skogsägare?

– Att kunna vara med och bidra både till lokalsamhället och till omställningen av hela planeten. Att bidra till människans utveckling utan att riskera det övriga livet på planeten är vår definition av hållbart brukande. Vi tycker det är bra att samhället löser in de marker som kan vara avgörande för bevarandet av den biologiska mångfalden. De som skapat viktiga naturvärden ska premieras. Att kunna klappa på en 250-årig tall som fanns på plats före franska revolutionen är mäktigt, samtidigt som det är stort att klappa på ett träd som vi planterat för 15 år sedan.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.