Generationsskifte, ägarbyte

Ett generationsskifte kan väcka många frågor hos dig som skogsägare. Varje generationsskifte är unikt och utgör grunden för ett fortsatt bra ägande och förvaltning. Vi guidar och hjälper dig och din familj steg för steg!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Klicka här

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!


Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

Dags för barnen att ärva skogen? Är det bäst att överlåta skogsfastigheten som gåva eller köp? Ett generationsskifte kan vara komplext och ställer därför stora krav på kunskap inom både skog, juridik och skatter. Som oberoende part vill vi på Skogssällskapet guida dig och din familj till ett tryggt ägarbyte. Vi arbetar i team med hög kompetens. Våra skogsförvaltare, som har god inblick i ägarförhållandet och din fastighet, kan tillsammans med våra kundekonomer och fastighetsspecialister hjälpa till med planeringen av generationsskiftet på ett tidigt stadium. Planering och god framförhållning är nyckeln till ett lyckat ägarbyte och generationsskifte.

En nyckel som vi använder oss av är tjänsten skogsstrategi där vi analyserar hur ett generationsskifte kan genomföras på bästa sätt.

Så här går det till vid ett generationsskifte:

Tidslinje generationsskifte 1. Inledande möte 2. Familjemöte 3. Värdering 4. Rådgivning 5. Val av överlåtelseform 6. Genomförande

1. Inledande möte

Vi börjar med att träffas och gå igenom hur ett generationsskifte går till. Vad kommer ni att behöva ta ställning till? Vilka olika vägar finns det att gå? Vi berättar om samägande, hur det kan gå till, och vilka för- och nackdelar som finns med olika ägandeformer och överlåtelseformer. Vi hjälper er också att formulera vilka frågor ni behöver lyfta vid familjemötet.

Väg i skog

2. Familjemöte

Nästa steg är att ni träffas på egen hand inom familjen. Vi är ett stöd och bollplank innan och efter mötet, men här är det viktigt att det finns utrymme att samtala inom familjen. Vad finns det för olika viljor och intressen? Är det givet vem som ska driva gården vidare eller finns det flera som är intresserade? Kan samägande vara aktuellt?

Familj

3. Värdering

Oavsett hur ni vill gå vidare är det viktigt med en aktuell och oberoende värdering. På Skogssällskapet har vi fastighetsspecialister som har bred marknadskännedom och som ger er en väl underbyggd värdering av fastigheten.

Smörblommor

4. Rådgivning

Utifrån familjemötet tar vi fram olika exempel på vad olika vägval får för utfall. Vad händer om ena barnet vill ta över hela gården? Vad får det för ekonomiska konsekvenser för övriga i familjen? För att kunna fatta beslut kring generationsskiftet behöver ni ha ett underlag som gör att ni vet vad ni tar ställning till.

Rådgivning

5. Val av överlåtelseform

Ska fastigheten överlåtas som gåva eller köp? Gåva är den vanligaste överlåtelseformen, vilket innebär att mottagaren tar över den skattemässiga situationen från givarna. Vi räknar på vilka konsekvenser de olika överlåtelseformerna får och guidar er genom vägvalet.

Flygbild över skog

6. Genomförande

När det är dags att genomföra generationsskiftet går vi först igenom ekonomin hos dig, eller er, som överlåter fastigheten och ser till att den blir långsiktigt hållbar. Vi gör alla beräkningar, hjälper er med överlåtelseavtal och eventuellt samäganderättsavtal och sköter kontakten med lantmäteriet. Sen hjälper såklart våra duktiga skogsförvaltare er att sköta fastigheten. Med vår skogsförvaltning blir samägandet enkelt, eftersom ni har en oberoende rådgivare som hjälper er att väga samman olika intressen och mål.

Kunder

Fördelar när vi hjälper till med generationsskiftet

  • Oberoende förvaltare ger oberoende råd
  • Minskar risken för konflikter
  • Förutser alla inblandades möjligheter