Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Deklaration och skatt

#Deklaration och skatt

Som skogsägare kan deklarations- och skattefrågor vara ett krångligt område eftersom det ofta inkluderar flera olika verksamheter som ska deklareras och skatteplaneras.

Med lite kunskap har du som äger skog möjlighet att påverka en hel del. Här har vi samlat artiklar där våra experter delar med sig av tips och kunskap kring deklarations- och skattefrågor.

Artiklar & reportage

 1. Skogen – en lönsam och långsiktig investering

  Hur står sig egentligen skogsägande i relation till andra typer av äganden – som aktier och obligationer? För att reda ut den här frågan bjöd Skogssällskapet, tillsammans med SEB, in till ett välbesökt online-seminarium i början av juni.

 2. Bra skatteförslag kan bli bättre

  Skattereglerna för enskilda näringsidkare ska bli enklare och mer användbara. Här förklarar Ingvar Nilsson, ekonomikonsult vid Skogssällskapet, några av grundtankarna i förslaget från Skatteförenklingsutredningen.

 3. Höjda taxeringsvärden

  De nya taxeringsvärdena för Sveriges 350 000 lantbruksfastigheter är i snitt 9 procent högre än vid förra taxeringen 2011.

 4. Enskild firma bäst för dig som äger skog

  Efterfrågan på skog i Sverige är stor, men utbudet på den öppna marknaden är litet. Den som funderar på att skaffa en skogsfastighet bör sätta sig in i vad det innebär och fundera på vilken juridisk, ekonomisk och praktisk hjälp som hon eller han kan

 5. Dags för generationsskifte? Gåva eller köp?

  Skogssällskapets ekonomikonsult Ingvar Nilsson berättar om för- och nackdelar med att genomföra ett generationsskifte som köp respektive gåva.

 6. Så undviker du skattefällan

  Se upp! Din turistsatsning kan fastna hos Skatteverket om du hanterar den fel.

 7. Ta hjälp av experterna

  Planering. Gärna på fem-tio års sikt. Plus eftertanke och professionell hjälp. Det är juristen Ann-Louise Schagerströms tre bästa råd till dig som ska deklarera skog.

 8. Lägre skatt för äldre skogsägare

  Skogsägare som är äldre än 65 år kan sänka skatten betydligt genom att kombinera jobbskatteavdraget med de låga, eller inga, sociala avgifter som nu gäller för den som fyllt 65 år.

 9. Så sänker du skatten till 4 procent med långsiktig planering

  Inkomsterna från skogsbruket är ofta ojämnt fördelade över tiden, och du riskerar svåra skattekonsekvenser om du inte tar tillvara de planeringsmöjligheter som skattesystemet medger. Med långsiktig planering sänker du skatten - från 65 procent till 4

 10. Skogskontot – ett kraftfullt hjälpmedel i skogsägarens ekonomiska planering

  Skogskontot är ett kraftfullt hjälpmedel för den skogsägare som vill optimera det ekonomiska utbytet i verksam­heten på såväl kort som lång sikt. I och med skogskontots placering i resultatplanerings­hierarkin råder stor handlingsfrihet för kapital som

Våra tjänster inom Deklaration och skatt