Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Hyggesfritt

#Hyggesfritt

Hyggesfritt skogsbruk, eller kontinuitets­skogsbruk, lyfts allt oftare fram som ett alternativ till det traditionella trakthygges­bruket.

Inom hyggesfritt skogsbruk finns flera olika metoder. I blädning strävar man efter att hela tiden ha en fullskiktad skog med träd i olika åldrar. När man avverkar tar man därför ut träd av alla storlekar. I måldiameterhuggning avverkas bara de träd som är grövre än en viss diameter. Med luckhuggning – där exempelvis måldiameter­huggning kombineras med att alla träd tas bort på vissa ytor – vill man skapa bättre förutsättningar för mer ljuskrävande trädslag utan att skapa stora hyggen.

Här kan du läsa våra samlade artiklar om hyggesfritt skogsbruk.

Artiklar & reportage

 1. Certifieringen hjälper syskonen staka ut en hållbar riktning i skogsbruket

  Drivkraften att stå upp för ett hållbart skogsbruk där ekologiska, sociala och ekonomiska värden går hand i hand gjorde certifieringen till ett naturligt val för syskonen Andersson. Med hjälp av FSC:s kriterier och stor lokal hänsyn styr de sin fastighet

 2. Hyggesfria metoder på Brevik gård på Värmdö

  Det ska vara en berikande upplevelse att vistas i skogen – det menar Lars Friberg som förvaltar skogen som tillhör Brevik gård på Värmdö. För honom är hyggesfria metoder en självklarhet där det lämpar sig, inte minst för att skapa vackra miljöer och

 3. Skogsägaren Sebastian Sohlberg: ”Hyggesfritt ger större flexibilitet och mång­sidighet”

  För att möta en oviss framtid kring den närliggande staden behövdes ett nytänk i skogsbruket – lösningen blev hyggesfria skötselmetoder. Sebastian Sohlberg driver gården Malmgård Sjundeå i Finland och ser hyggesfritt som ett sätt att bruka skogen

 4. Tre varianter av tjäderanpassat skogsbruk

  Tre perspektiv – tre modeller. När skogen som tillhör Skogssällskapets fastighet i Floda skulle avverkas bjöd man in Skogsstyrelsen och naturvårds­organisationer för att tillsammans testa olika sätt att avverka skogen och samtidigt ta hänsyn till tjädern.

 5. Guide: Hyggesfria skötsel­metoder

  Hyggesfritt är ett samlingsnamn för flera metoder som gör att skogsmarken aldrig blir helt kal. Men vad kan man som skogsägare uppnå med de olika metoderna? Vi gör här en genomgång av några olika hyggesfria skötselmetoder och vad du kan få ut av dem –

 6. Hyggesfri skogsskötsel – ett verktyg för skogsägaren att nå sina mål

  Alla pratar hyggesfritt! Men vad innebär det – och vad är det bra för? Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet, resonerar kring ett tämligen komplext begrepp och framhåller vikten av att inte se hyggesfritt skogsbruk som ett mål i sig, utan som

 7. Svenska kommuner om hyggesfritt skogsbruk – "Metoderna är avgörande"

  Hyggesfria skötselmetoder har blivit mer vanligt förekommande i kommunalt ägda skogar. Metoderna ses som ett sätt att komplettera verktygslådan för att förstärka upplevelsevärden och öka den biologiska mångfalden.

 8. Mångfalden i skogen grundläggande för skogsägaren Märta Velander

  Ett brukande som är hållbart för framtiden och en skog där både människor, djur och växter mår bra – det är visionen för skogsägaren Märta Velander. Som ett led i detta har hon, tillsammans med övriga delägare, beslutat att bläda delar av sin skog i Åre.

 9. Trädval i blädning görs på lösa grunder

  Tillväxten för de träd som står kvar efter blädning i fullskiktad granskog påverkas inte av vilka träd som avverkats i den närmaste omgivningen. Det framgår av en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som Skogssällskapet finansierat.

 10. Flygsäker skogsskötsel i Jämtlands vagga

  På Frösön ligger en viktig del av Jämtlands vagga. Bland järnålders­gravar och motionsspår, vid Östersunds växande flygplats, ansvarar Skogssällskapet för skogsskötseln. Säkerhets­kraven är omfattande och i start- och landningsbanans förlängning får inga