Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Fastighet

#Fastighet

Skogen är inte bara en samling träd. Det finns mängder med möjligheter att ta vara på och utmaningar att hantera för att man som skogsägare ska nå sina mål med fastigheten. 

Det kan handla om nyckelbiotoper, naturreservat eller Natura 2000-områden. Då är det viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter inför att en avsättning ska göras, och vad som gäller när den väl är gjord.

För den som ännu inte äger någon fastighet finns det mycket att fundera på inför en eventuell investering. Vilken ägandeform är den bästa? Om skogen ska ärvas – är det bäst att göra det som en gåva eller ett köp? Var ska jag köpa skog? Vad får jag för pengarna?

Som markägare finns det också många möjligheter att använda
marken till annat än skog. Tomtexploatering, vindkraft, jakt och fiske är några exempel på hur marken kan förädlas för att ge ökade intäkter och samtidigt tillgodose vissa behov som samhället har och där mark är en värdefull tillgång.

Skogssällskapet tar två gånger per år fram ett Skogsindex som du kan läsa om här. Där jämförs fastighetspriser med virkespriser för att ge ett index som kan ge dig lite vägledning när du funderar över ett skogsköp.

Artiklar & reportage

 1. Håll koll med Skogsindex

  Skogsägande må vara en långsiktig affär. Men just när du köper eller säljer skog är tajmingen värd stora pengar. Uppdaterat skogsindex. Jämför marknadspris och virkesavkastning i olika delar av landet. Orientera dig snabbt och enkelt.

 2. Den vackraste platsen på jorden

  John Mattson, grundare av byggbolaget JM, ansåg att Ortala bruk var den vackraste platsen på jorden. När han gick bort ingick bruket i det stora arvet. Döttrarna Kerstin Skarne och Ann-Sofie Mattson valde att ta över och bedriva ett aktivt skogsbruk.

 3. Jacob Palmstierna satsar på en skogsportfölj – och avslöjar knepen: "Sprid riskerna!"

  Jacob Palmstierna, finansmannen, företagskonsulten och styrelseproffset. Jacob Palmstierna, skogsägaren, friherren, fritänkaren och författaren. Vi träffar honom för ett samtal om skog, förbannade granåkrar och ägande.

 4. Skogsindex: Decembersiffror

  Vi har fått många positiva reaktioner, frågor och synpunkter sedan vi presenterade Skogssällskapets Skogsindex i förra numret av Skogsvärden. Nu presenterar vi decembersiffrorna.

 5. Krama ett träd när det blåser på finansmarknaden

  När bubblor brister, när dåliga lån gömts bland bra, när en Gudrun sveper in över hela globala finansmarknaden, ja, då vet du som skogsägare en sak: Det finns få investeringar som är lika stadiga som investeringar i träd.

 6. Så förändras strandskyddet där din mark finns

  Miljöbalken reglerar

 7. Strandskyddet luckras upp

  Från februari 2010 kan värdet på din mark – om du har öppet vatten – öka dramatiskt. Då blir det möjligt att söka dispens från strandskyddet i nästan hela Sveriges inland. Det betyder att det kan bli tillåtet att bygga sommarstugor och bostäder på

 8. Skogsindex: Här gör du bästa skogsköpet

  Få koll på marknaden med Skogssällskapets Skogsindex! Att köpa skog har blivit en livsstilsinvestering – eller en renodlad spekulation i stegringen av markvärdet, där priset på skogsfastigheter har stigit med 50 procent de senaste fem åren. En

 9. Styla din skog – det lönar sig!

  Hem köps på känsla. Spekulanten på skog gör likadant. Hur det känns är viktigare än omloppstider och tillväxt. Rätt ”styling” kan öka värdet på din skogsfastighet, upp till 20-25 procent.

 10. Svenskar investerar i lettisk skog

  – I Lettland finns just nu enorma utvecklingsmöjligheter, säger jacob Bennet, en av många svenskar som äger skog i vårt närmaste baltiska grannland. Nu är priset 4 000-7 000 kr/ha.