Skogssällskapet i Finland

Skogssällskapet Finland OY startade i februari 2015 och är sedan juli 2019 ett helägt bolag till Skogssällskapet.

Verksamheten riktar sig främst till finska kunder och har samma inriktning som verksamheten i Sverige, det vill säga att hjälpa skogsägare med ett hållbart brukande av skog och mark, med stort hänsynstagande till skogens och markens alla värden.

Vd för Skogssällskapet Finland OY är Mikko Söderling.

Kontaktperson för Skogssällskapet i Finland:

Mikko Söderling

Mikko Söderling

Vd Skogssällskapet Finland OY / Tilanhoitajat

Tel: +358 50 462 1622

E-post: mikko.soderling@tilanhoitajat.fi