Skogssällskapet i Lettland

Björk. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Sedan 2002 förvaltar och äger Skogssällskapet skog i Lettland.

Skogssällskapet arbetar med att förmedla och förvalta skogsfastigheter i Lettland.

Verksamheten i Lettland startades 2002 och har under de senaste åren snabbt vuxit. I dag arbetar Skogssällskapet över stora delar av Lettland och förvaltar 75 000 hektar mark åt ett 50-tal kunder. Skogssällskapet äger och förvaltar själv 13 000 hektar skog i Lettland. Marken som har köpts upp har varit skogsmark eller obrukad jordbruksmark som under åren har planterats och omvandlats till produktiv skogsmark. Huvudkontoret ligger i Cēsis.

Verksamheten i Lettland har samma mål som i Sverige – att hjälpa skogsägare med ett hållbart brukande av skog och mark, med stort hänsynstagande till skogens och markens alla värden.

Skogssällskapet AB äger 100 procent av bolaget i Lettland. Affärsområdeschef för verksamheten är Tomas Landers.  

Kontaktpersoner för Skogssällskapet i Baltikum

Tomas Landers

Tomas Landers

Affärsområdeschef Lettland

Tel/mobil: +358 50 3500 760, e-post: tomas.landers@skogssallskapet.se

Iveta Desaine

Iveta Desaine

Skogsförvaltare – Lettland 

Telefon: +371 26126578, e-post:  iveta.desaine@skogssallskapet.com

Adress: Vīlandes iela 3, LV-1010  Riga, LATVIA