Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Trycket ökar på skogsägarna

  Staten fortsätter att underfinansiera skyddet av skog med höga naturvärden. Ointresset från regeringen ökar nu pressen på skogsägarna att frivilligt skydda mera skog för att nå riksdagens miljömål Levande skogar. Men då måste skyddet redovisas.

 2. Miljömålsberedningen om skogsbrukets miljöhänsyn: Inga regler om ansvar

  Lagom till midsommar kom Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om skydd av skogar och om miljöhänsyn i skogsbruket. I beredningen har det varit intensiv debatt om framför allt skyddet av skog och hur skogsbruket ska visa miljöhänsyn, berättar

 3. Nationellt skogsprogram kräver bred förankring

  Regeringen vill skapa ett nationellt skogsprogram för Sverige. – En verkligt god idé, säger Skogssällskapets vd Svante Scherman. Men utan en bred förankring – utanför de traditionella aktörerna i skogsnäringen – riskerar programmet att bli verkningslöst.

 4. Fem åsikter om svenskt skogsprogram

  Vi frågar företrädare för skogsnäringen och naturvården vad de tycker om ett svenskt skogsprogram.

 5. Minerallagen – ännu en ojämlik lag

  De kan ta din mark, öppna en gruva och betala dig 1,5 promille av värdet på mineralen de bryter varje år. Det kan i bästa fall bli mycket pengar – men fastigheten kan du i praktiken glömma.

 6. Göran Persson spår prisras på skogsfastigheter

  Skogssektorn står inför ett paradigmskifte, menade Göran Persson när han inledningstalade på Skogssällskapets jubileumsexkursion. – Just nu är mjölken i kris. Framöver kan det bli en skogskris också, sa förre statsministern.

 7. Den svenska modellen: Jakt för alla

  Jakten i Sverige är i dag inte ett överklassnöje utan något som bedrivs i alla socialgrupper till skillnad från länder som exempelvis Tyskland, Belgien och Holland.

 8. 100 år sedan Edwin Ohlsson skrev skogshistoria

  Träpatronen Edwin Ohlsson reste ofta med tåg mellan Småland och Göteborg. Från tågfönstret såg han kalmarker, ljunghedar och mossar breda ut sig där det förr vuxit skog. Något måste göras åt eländet. Edwin Ohlsson gjorde det. 1912 grundade han

 9. Mer skog än någonsin

  De senaste 100 åren har varit omvälvande för det svenska skogsbruket. Från kraftigt misskötta skogar i hela landet till dagens rekordstora tillgång på skog. Vi tittar i backspegeln och berättar om vägen fram mot ett produktivt och miljömedvetet skogsbruk.

 10. Grönt kol sätter värde på groten

  Norrlandsföretaget BioEndev AB rostar flis från grenar och toppar till "grönt kol" – ett lätt och vattenavvisande energisortiment med samma energitäthet som stenkol. Den här produkten kan öppna en lönsam marknad för ”glesbygds-grot” i storstadsregionerna

Aktuella projekt inom Politik & samhälle